Nalazite se ovdje: Postavke > Postavke sportskog profila

Postavke sportskog profila

Namjestite postavke sportskog profila tako da najbolje odgovaraju potrebama vašeg vježbanja. Na uređaju M400, određene postavke sportskih profila možete urediti u Settings > Sport Profiles (Postavke > Sportski profili). Primjerice, možete uključiti ili isključiti GPS  u različitim sportovima.

Širi raspon mogućnosti za prilagodbu dostupan je na internetskoj usluzi Flow. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Sportski profili na usluzi Flow.

Prema zadanim postavkama, u načinu rada prije vježbanja prikazuju se četiri sportska profila. Na internetskoj usluzi Flow možete dodavati nove sportove na popis i sinkronizirati ih s uređajem M400. Istodobno možete imati najviše 20 sportova na uređaju M400. Broj sportskih profila u internetskoj usluzi Flow nije ograničen.

Prema zadanim postavkama, u stavci Sport profiles (Sportski profili) ćete pronaći:

 • Running (Trčanje)
 • Cycling (Vožnja bicikla)
 • Other outdoor (Ostale aktivnosti na otvorenom)
 • Other indoor (Ostale aktivnosti u zatvorenom)

Ako ste sportske profile uredili na internetskoj usluzi Flow prije prvog vježbanja i ako ste ih sinkronizirali s uređajem M400, popis sportskih profila će sadržavati i uređene sportske profile.

Postavke

Za prikaz ili izmjenu postavki određenog sportskog profila, idite u Settings > Sport profiles (Postavke > Sportski profili) i odaberite profil koji želite urediti. Postavkama trenutno odabranog profila možete pristupiti i iz način rada prije vježbanja tako da pritisnete i zadržite gumb za SVJETLO.

 • Training sounds (Zvukovi vježbanja): Odaberite Off (Isključeno), Soft (Tiho), Loud (Glasno) ili Very loud (Vrlo glasno).
 • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), ostali kompatibilni uređaji (npr. oprema za vježbanje) moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca.
 • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
 • Senzor koraka: Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u odjeljku Polar senzor koraka Bluetooth® Smart.

 • Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji).
 • Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste automatic pause (automatsko pauziranje) postavili u On (Uključeno), vaše vježbanje automatski će se pauzirati ako se prestanete pomicati.

GPS snimanje mora biti uključeno da biste mogli koristiti automatsko pauziranje.

 • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

GPS snimanje mora biti uključeno da biste mogli koristiti značajku automatskog kruga prema udaljenosti.