Nalazite se ovdje: Značajke > 24/7 praćenje aktivnosti

24/7 praćenje aktivnosti

M400 prati vaše aktivnosti pomoću ugrađenog 3D akcelerometra koji bilježi pokrete vašeg zapešća. On analizira učestalost, intenzitet i pravilnost vaših pokreta zajedno s tjelesnim podacima, čime vam se pruža uvid u količinu stvarnih aktivnosti u svakodnevnom životu, pored redovitog vježbanja.

 

Cilj za aktivnosti

Uređaj M400 svaki dan će vam zadati cilj za aktivnosti i voditi vas prema njegovom ostvarivanju. Cilj za aktivnosti temelji se na vašim osobnim podacima i postavci za razinu aktivnosti, koju ćete pronaći u postavkama cilja za dnevne aktivnosti na internetskoj usluzi Flow. Prijavite se na internetsku uslugu Flow, kliknite svoje ime/fotografiju profila u gornjem desnom kutu i pristupite kartici Daily Activity goal (Cilj za dnevne aktivnosti) u Settings (Postavke).

Postavka cilja za dnevne aktivnosti omogućava da odaberete jednu od tri razine aktivnosti, onu koja najbolje opisuje aktivnosti vašem uobičajenom danu (pogledajte broj 1 na slici u nastavku). Ispod područja za odabir (pogledajte broj 2 na slici u nastavku) možete vidjeti koliko aktivni trebate biti da biste ostvarili cilj za dnevne aktivnosti na odabranoj razini. Primjerice, ako radite uredski posao i većinu dana provodite sjedeći, očekuje se da ostvarite otprilike četiri sata aktivnosti niskim intenzitetom tijekom običnog dana. Očekivanja su veća za osobe koje puno stoje i hodaju tijekom radnog vremena.

Vrijeme aktivnosti potrebno da ostvarite svoj cilj za dnevne aktivnosti ovisi o odabranoj razini i intenzitetu aktivnosti. Brže ostvarite cilj uz intenzivnije aktivnosti ili ostanite aktivni uz malo umjereniji tempo tijekom dana. Dob i spol također utječu na intenzitet potreban za ostvarivanje vašeg cilja za dnevne aktivnosti. Što ste mlađi, to intenzivnija mora biti vaša aktivnost.

Podaci o aktivnostima

M400 postupno popunjava traku aktivnosti koja označava vaš napredak prema ostvarivanju dnevnog cilja. Kada je traka puna, ostvarili ste cilj. Traku aktivnosti možete vidjeti u Today's activity (Današnje aktivnosti) u sklopu vremenskog prikaza (promijenite izgled sata tako da pritisnete i zadržite gumb za GORE).

U Today's activity (Današnje aktivnosti) možete vidjeti koliko je aktivan dosada bio vaš dan i dobiti smjernice o tome kako ostvariti cilj.

  • Activity (Aktivnosti)
    • Active time (Vrijeme aktivnosti): Vrijeme aktivnosti vam pokazuje ukupno trajanje tjelesnih pokreta koji su bili korisni za vaše zdravlje.
    • Calories (Kalorije): Prikazuje koliko ste kalorija utrošili tijekom vježbanja, aktivnosti i BBM-om (brzina bazalnog metabolizma: najmanja količina metaboličkih aktivnosti potrebnih za održavanje životnih funkcija).
    • Steps (Koraci): Broj dosad napravljenih koraka. Količina i vrsta tjelesnih pokreta registriraju se i pretvaraju u procijenjenu vrijednost broja koraka.
  • To go (Preostalo): M400 nudi mogućnosti za ostvarivanje vašeg cilja za dnevne aktivnosti. Govori vam koliko još morate biti aktivni uz odabrane aktivnosti niskim, srednjim ili visokim intenzitetom. Jedan je cilj, ali više načina da se on ostvari. Cilj za dnevne aktivnosti može se ostvariti uz nizak, srednji ili visoki intenzitet. Na uređaju M400, "up" (uspravno) predstavlja nizak intenzitet, "walking" (hodanje) predstavlja srednji intenzitet, a "jogging" (trčanje) predstavlja visoki intenzitet. Više primjera za nizak, srednji i visoki intenzitet aktivnosti pronaći ćete na internetskoj usluzi Flow i u istoimenoj mobilnoj aplikaciji, koje će vam omogućiti da odaberete najbolji način ostvarivanja vašeg cilja.

Upozorenje o neaktivnosti

Općepoznato je da je tjelesna aktivnost glavni čimbenik u održavanju zdravlja. Osim tjelesne aktivnosti, važno je i izbjegavati dugotrajno sjedenje. Dugotrajno sjedenje loše je za vaše zdravlje, čak i na dane kada vježbate i dovoljno ste aktivni. M400 će primijetiti ako ste predugo bili neaktivni tijekom dana i na taj način vam pomoći da prestanete sjediti i izbjegnete negativne učinke na zdravlje.

Ako ste bili mirni gotovo jedan sat, prikazat će se upozorenje o neaktivnosti - It's time to move (Vrijeme je za pokret). Ustanice i pronađite vlastiti način da budete aktivni. Nakratko prošećite, istegnite se ili napravite neku drugu laganu aktivnost. Poruka će nestati kada se počnete kretati ili ako pritisnete bilo koji gumb. Ako se ne pokrenete u roku pet minuta, dobit ćete oznaku za neaktivnost koju ćete, nakon sinkronizacije, moći vidjeti u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi.

Upozorenje možete uključiti ili isključiti u Settings > General Settings > Inactivity alert (Postavke > Opće postavke > Upozorenje o neaktivnosti).

Aplikacija Flow će prikazati istu obavijest ako je povezana s uređajem M400 putem Bluetooth veze.

Aplikacija Polar Flow i istoimena internetska usluga prikazuju sve oznake za neaktivnost koje ste dobili. Na taj način možete provjeravati svoju svakodnevnu rutinu i napraviti promjene u smjeru aktivnijeg načina života.

Podaci o spavanju na internetskoj usluzi i u aplikaciji Flow

Ako ga nosite noći, M400 će pratiti vrijeme i kvalitetu (mirno ili nemirno) vašeg spavanja. Ne morate uključiti način za spavanje, uređaj će prema pokretima vašeg zapešća automatski prepoznati da spavate. Vrijeme spavanje i njegova kvaliteta (mirno ili nemirno) prikazuje se na internetskoj usluzi Flow i u istoimenoj aplikaciji nakon sinkronizacije uređaja M400.

Vrijeme dok spavate je najduže vrijeme kontinuiranog odmora tijekom 24 sata, počevši od 18:00 do 18:00 sljedećeg dana. Prekidi u spavanju kraći od jednog sata ne prekidaju praćenje spavanja, ali se ne računaju u ukupno vrijeme spavanja. Prekidi u spavanju duži od jednog sata prekidaju praćenje spavanja.

Razdoblja u kojima mirno spavate bez mnogo pomicanja računaju se kao mirno spavanje. Razdoblja u kojima se pomičete i mijenjate položaj računaju se kao nemirno spavanje. Umjesto običnog zbrajanja svih nepomičnih razdoblja, algoritam veći naglasak stavlja na duža nego kraća nepomična razdoblja. Postotni udio mirnog spavanja služi za usporedbu vremena provedenog u mirnom snu s ukupnim vremenom spavanja. Mirno spavanje uvijek je individualno i treba se tumačiti zajedno sa vremenom spavanja.

Kada znate količinu mirnog i nemirnog spavanja, imat ćete uvid u kvalitetu spavanja noću i moći ćete zaključiti da li na istu utječu neke promjene u vašem svakodnevnom životu. Tako možete pomoći pronaći načine poboljšanja kvalitete spavanja kako biste se tijekom dana osjećali odmorno.

Podaci o aktivnostima u aplikaciji Flow i na istoimenoj internetskoj usluzi

Mobilna aplikacija Polar Flow omogućava praćenje i analizu podataka o vašim aktivnostima dok ste u pokretu te njihovo bežično sinkroniziranje između uređaja M400 i usluge Polar Flow. Internetska usluga Flow pruža vam najdetaljniji uvid u podatke o vašim aktivnostima.

.