Nalazite se ovdje: Postavke > Opće postavke

Opće postavke

Za prikaz i uređivanje općih postavki, idite u Settings > General settings (Postavke > Opće postavke)

U stavci General settings (Opće postavke) pronaći ćete:

 • Uparivanje i sinkronizacija
 • Zrakoplovni način rada
 • Button sounds (Zvukovi gumba)
 • Zaključavanje gumba
 • Upozorenje o neaktivnosti
 • Jedinice
 • Jezik
 • Boja prikaza vježbanja
 • Više o vašem proizvodu

Uparivanje i sinkronizacija

 • Pair and sync mobile device / Pair other device (Upari drugi uređaj): Uparite senzore brzine otkucaja srca ili mobilne uređaje s vašim M400.
 • Paired devices (Upareni uređaji): Pregled svih uređaja koje ste uparili s uređajem M400. To mogu biti senzori brzine otkucaja srca i mobilni uređaji.
 • Sync Data (Sinkroniziraj podatke): Sinkronizirajte podatke s aplikacijom Flow. Stavka Sync data (Sinkroniziraj podatke) postat će vidljiva nakon uparivanja M400 s mobilnim uređajem.

Flight mode (Zrakoplovni način rada)

Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno)

U zrakoplovnom načinu rada isključuje se sva bežična komunikacija s uređajem. I dalje ćete ga moći koristiti za prikupljanje podataka o aktivnostima, ali ne i tijekom vježbanja sa senzorom brzine otkucaja srca niti za sinkronizaciju podataka s mobilnom aplikacijom Polar Flow, jer je značajka Bluetooth® Smart onemogućena.

Zvukovi gumba

Postavite zvukove gumba u On (Uključeno) ili Off (Isključeno).

Imajte na umu da ovim odabirom nećete izmijeniti zvukove vježbanja. Zvukovi vježbanja uređuju se postavkama sportskog profila. Više informacija pronaći ćete u Postavke sportskog profila.

Zaključavanje gumba

Odaberite Manual lock (Ručno zaključavanje) ili Automatic lock (Automatsko zaključavanje). U Manual lock (Ručno zaključavanje) gumbe ručno zaključavate u izborniku Quick menu (Brzi izbornik). U Automatic Lock (Automatsko zaključavanje), gumb se zaključava automatski nakon 60 sekundi.

Upozorenje o neaktivnosti

Postavite upozorenje o neaktivnosti na On (Uključeno) ili Off (Isključeno).

Jedinice

Odaberite metričke (kg, cm) ili imperijalne (lb, ft). Postavite jedinice za mjerenje težine, visine, udaljenosti i brzine.

Jezik

Odaberite: Dansk (danski), Deutsch (njemački), English (engleski), Español (španjolski), Français (francuski), Italiano (talijanski), 日本語 (japanski), Nederlands (nizozemski), Norsk (norveški), Polski (poljski), Português (portugalski), 简体中文 (pojednostavljeni kineski), Русский (ruski), Suomi (finski) ili Svenska (švedski). Postavite jezik za vaš M400.

Boja prikaza vježbanja

Odaberite Dark (Tamno) ili Light (Svijetlo). Promijenite boju zaslona za prikaz vježbanja. Ako ste odabrali Light (Svijetlo), prikaz vježbanja će imati svijetlu pozadinu s tamnim brojevima i slovima. Ako ste odabrali Dark (Tamno), prikaz vježbanja će imati tamnu pozadinu sa svijetlim brojevima i slovima.

Više o vašem proizvodu

Provjerite ID uređaja M400 te verziju firmvera, model hardvera i datum isteka značajke A-GPS.