Nalazite se ovdje: Važne informacije > Baterije

Baterije

Polar M400 ima unutarnju, akumulatorsku bateriju. Akumulatorske baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Možete napuniti i isprazniti bateriju preko 300 puta prije znatno smanjenja njenog kapaciteta. Broj ciklusa punjenja također varira ovisno o uporabi i radnim uvjetima.

Na kraju radnoga vijeka proizvoda, Polar vas potiče da svedete na minimum moguće utjecaje otpada na okoliš i ljudsko zdravlje prateći lokalne propise o zbrinjavanju otpada i, kada je moguće, zasebno sakupite elektroničke uređaje. Ne odlažite ovaj proizvod kao nerazvrstani komunalni otpad.

Senzor brzine otkucaja srca Polar H7 koristi bateriju koju može promijeniti korisnik. Ako sami želite zamijeniti bateriju, pažljivo pratite upute u poglavlju Zamjena baterije senzora brzine otkucaja srca.

Informacije o bateriji Polar senzora koraka Bluetooth Smart®, pronaći ćete u korisničkom priručniku za navedeni uređaj.

Baterije držite dalje od djece. U slučaju gutanja odmah potražite liječnika. Baterije zbrinjavajte na propisani način u skladu s lokalnim propisima.

Zamjena baterije senzora brzine otkucaja srca

Za samostalnu promjenu baterije senzora brzine otkucaja srca pažljivo slijedite upute niže:

Pri promjeni baterije uvjerite se da brtveni prsten nije oštećen; u slučaju oštećenja brtvenog prstena zamijenite ga novim. Možete kupiti brtveni prsten/baterijski komplet u dobro opremljenim trgovinama Polar i ovlaštenim servisima tvrtke Polar. U SAD-u i Kanadi dodatni brtveni prsteni dostupni su u ovlaštenim servisnim centrima Polar. U SAD-u su brtveni prsteni/baterijski kompleti dostupni i na www.shoppolar.com.

Prilikom korištenja nove, potpuno napunjene baterije izbjegavajte kontakt sa spajalicom tj. istovremeno s obje strane s metalnim ili električno provodljivim alatima poput kliješta. Ovaj postupak može izazvati kratko spajanje baterije što dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Kratki spoj obično neće oštetiti baterije, ali može smanjiti kapacitet i radni vijek baterije.

  1. Pomoću kovanice otvorite baterijski poklopac okrećući ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu prema OTVORENOM položaju.
  2. Stavite bateriju (CR 2025) unutar poklopca s pozitivnom (+) stranom okrenutom prema poklopcu. Pazite da se brtveni prsten nalazi u utoru jer time ćete osigurati nepropusnost za vodu.
  3. Utisnite poklopac natrag u priključak.
  4. Pomoću kovanice okrećite ga u smjeru kazaljke na satu prema ZATVORENOM položaju.

U slučaju zamjene baterije s baterijom neodgovarajuće vrste, postoji mogućnost od eksplozije.