Nalazite se ovdje: Postavke > Brzi izbornik

Brzi izbornik

Brzi izbornik u načinu rada prije vježbanja

U načinu rada prije vježbanja pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO za pristup postavkama trenutno odabranog sportskog profila:

 • Training sounds (Zvukovi vježbanja): Odaberite Off (Isključeno), Soft (Tiho), Loud (Glasno) ili Very loud (Vrlo glasno).
 • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), ostali kompatibilni uređaji (npr. oprema za vježbanje) moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca.
 • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
 • Senzor koraka: Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u odjeljku Polar senzor koraka Bluetooth® Smart.
 • Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji).
 • Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako automatic pause (automatsko pauziranje) postavite u On (Uključeno), vježbanje će se automatski pauzirati ako se prestanete pomicati.
 • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

Brzi izbornik u prikazu vježbanja

U prikazu vježbanja pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO za ulazak u Quick menu (Brzi izbornik). U Quick menu (Brzi izbornik) u sklopu pogleda vježbanja pronaći ćete:

 • Lock buttons (Zaključavanje gumba): Pritisnite gumb POČETAK ako želite zaključati gumbe. Ako želite otključati gumbe, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO.
 • Set backlight (Postavi pozadinsko osvjetljenje): Uključivanje ili Isključivanje stalnog pozadinskog osvjetljenja. Kada je omogućeno, pozadinsko osvjetljenje će ostati neprekidno uključeno. Neprekidno pozadinsko osvjetljenje možete isključiti i opet uključiti pritiskom gumba za SVJETLO. Ne zaboravite da se korištenjem ove funkcije skraćuje životni vijek baterije.
 • Search Sensor (Traži senzor): Traženje senzora brzine otkucaja srca ili senzora koraka.
 • Senzor koraka: Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u odjeljku Polar senzor koraka Bluetooth® Smart.
 • Interval timer (Tajmer intervala): Izradite tajmere intervala ovisna o vremenu i/ili udaljenosti ako želite precizno mjeriti radne i faze oporavka tijekom vježbanja u intervalima. Odaberite Start X.XX km / XX:XX (Početak X.XX km/XX:XX) za korištenje prethodnog postavljenog brojila ili stvaranje novog brojila u sklopu stavke Set Timer (Postavi tajmer).
 • Finish time estimator (Program za procjenu završnog vremena): Postavite udaljenost za vježbanje, a M400 će na temelju vaše brzine procijeniti završno vrijeme. Odaberite Start XX.XX km / X.XX mi (Početak XX.XX km/X.XX mi) za korištenje prethodno postavljene ciljne udaljenosti ili postavljanje novog cilja u sklopu stavke Set distance (Postavi udaljenost).
 • Current location info (Podaci o trenutnoj lokaciji): Ovaj izbor je dostupan samo ako je uključena značajka GPS za određeni sportski profil.
 • Set Location Guide On (Uključi vodič za lokaciju): Funkcija za povratak na početak vodi vas natrag na početnu točku u vježbanju. Odaberite Set location guide on (Uključi vodič za lokaciju) i pritisnite gumb POČETAK. Prikazat će se poruka Location guide arrow view set on (Uključen je prikaz strelice vodiča za lokaciju), a M400 će prijeći na pogled Back to Start (Natrag na početak). Više informacija pronaći ćete u Natrag na početak.

Brzi izbornik u pauziranom načinu rada

Kada ste pauziranom načinu rada, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO ako želite ući u Quick menu (Brzi izbornik). U Quick menu (Brzi izbornik) u sklopu pauziranog načina rada, pronaći ćete:

 • Lock buttons (Zaključavanje gumba): Pritisnite gumb POČETAK ako želite zaključati gumbe. Ako želite otključati gumbe, pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO.
 • Training sounds (Zvukovi vježbanja): Odaberite Off (Isključeno), Soft (Tiho), Loud (Glasno) ili Very loud (Vrlo glasno).
 • Heart rate settings (Postavke brzine otkucaja srca): Heart rate view (Prikaz brzine otkucaja srca): Odaberite Beats per minute (bpm) (Otkucaja u minuti (otk/min)), % of maximum (% maksimuma). Check HR zone limits (Provjeri ograničenja zone brzine otkucaja srca): Služi za provjeru ograničenja svake zone brzine otkucaja srca. HR visible to other device (Brzina otkucaja srca vidljiva ostalim uređajima): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako ste odabrali On (Uključeno), ostali kompatibilni uređaji (npr. oprema za vježbanje) moći će prepoznati vašu brzinu otkucaja srca.
 • GPS recording (GPS snimanje): Odaberite Off (Isključeno) ili On (Uključeno).
 • Senzor koraka: Odaberite Calibration (Kalibracija) ili Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu). U stavci Calibration (Kalibracija) odaberite Automatic (Automatska) ili Manual (Ručna). U stavci Choose sensor for speed (Odaberite senzor za brzinu) postavite izvor podataka o brzini: Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS. Više informacija o kalibraciji senzora koraka pronaći ćete u odjeljku Polar senzor koraka Bluetooth® Smart.
 • Speed view (Prikaz brzine): Odaberite km/h (kilometara na sat) ili min/km (minuta po kilometru). Ako ste odabrali imperijalne jedinice, odaberite mph (milja na sat) ili min/mi (minuta po milji).
 • Automatic pause (Automatsko pauziranje): Odaberite On (Uključeno) ili Off (Isključeno). Ako automatic pause (automatsko pauziranje) postavite u On (Uključeno), vježbanje će se automatski pauzirati ako se prestanete pomicati.
 • Automatic lap (Automatski krug): Odaberite Off (Isključeno), Lap distance (Udaljenost u krugu) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon kojeg će započeti novi krug.

GPS snimanje mora biti uključeno da biste mogli automatsko pauziranje ili automatski krug prema udaljenosti.