Nalazite se ovdje: Značajke > Polar program za trčanje

Polar program za trčanje

Polar program za trčanje je osobno prilagođen program na temelju razine vaše tjelesne spreme. To je inteligentni program koji se prilagođava vašem napretku i on vam daje na znanje kada bi bilo dobro da malo usporite, a kada da pojačate napore. Svaki program prilagođen je vašem događaju i on uzima u obzir vaše osobne mogućnosti, tjelesnu spremnost i vrijeme pripreme. Program je besplatan i dostupan na mrežnoj usluzi Polar Flow na adresi www.polar.com/flow.

Programi su dostupni za trčanje na 5 km, 10 km te polumaratonske i maratonske utrke. Svaki program ima tri faze: Osnovni trening, pojačanje snage i postizanje vrhunskih mogućnosti. Te su faze predviđene za postupan razvoj vaših sposobnosti i osigurat će vam potrebnu pripremljenost na dan utrke. Vježbanja trčanja podijeljena su na pet vrsta: lagano trčanje, umjereno trčanje, dugotrajno trčanje, trkački tempo i interval. Sva vježbanja uključuju zagrijavanje, radnu fazu i faze hlađenja radi optimalnih rezultata. Pored toga, možete odabrati vježbe za povećanje snage, osnovne vježbe i vježbe pokretljivosti koje će podržati vaš napredak. Svaki tjedan treniranja sastoji se od dva do pet treninga trčanja gdje se ukupno trajanje trčanja u tjednu kreće od jednog do sedam sati, ovisno o razini vaše tjelesne spreme. Minimalno trajanje programa je 9 tjedana, a maksimalno je 20 mjeseci.

Saznajte više o Polarovom programu za trčanje u ovom detaljnom vodiču. Ili pročitajte više o tome kako ćete početi s koristiti Program za trčanje.

Izradite Polar program za trčanje

 1. Prijavite se na internetsku uslugu Flow na www.polar.com/flow.
 2. Na kartici odaberite Programs (Programi).
 3. Odaberite događaj, odredite mu naziv, zadajte vrijeme događaja i kada želite započeti program.
 4. Odgovorite na pitanja o razini tjelesnih aktivnosti.*
 5. Odaberite da li želite u program uključiti vježbe za podršku.
 6. Pročitajte i odgovorite na pitanja o spremnosti za tjelesne aktivnosti.
 7. Pregledajte program i po potrebi prilagodite bilo koju postavku.
 8. Kada ste gotovi, odaberite Start program (Započni program).

*Ako su dostupna četiri tjedna povijesti vježbanja, oni će biti unaprijed popunjeni.

Početak vježbanja

Prije pokretanja vježbanja, ne zaboravite sinkronizirati cilj vašeg vježbanja s vašim uređajem. Vježbanja se s vašim uređajem sinkroniziraju kao ciljevi vježbanja i njih možete pokrenuti iz dnevnika Diary (Dnevnik). Držite se uputa koje se pojavljuju na uređaju za vrijeme vježbanja.

 1. Na uređaju odaberite Diary (Dnevnik).
 2. Odaberite dan za pregled planiranog cilja.
 3. Odaberite cilj i zatim odaberite sportski profil.
 4. Pritisnite POČETAK i slijedite upute.

Ako želite dodati cilj koji je planiran za neki drugi dan, možete samo odabrati dan u dnevniku Diary i započeti vježbanje koje je planirano za taj dan.

Pratite svoj napredak

Sinkronizirajte rezultate vježbanja s uređaja na internetsku uslugu Flow pomoću USB kabela ili aplikacije Flow. Pratite svoj napredak na kartici Programs (Programi). Prikazat će se pregled trenutnog programa i kako napredujete.