Nalazite se ovdje: Značajke > Polar M400 User Manual | Dodijeljeni GPS (A-GPS)

Dodijeljeni GPS (A-GPS)

AM400 ima ugrađeni GPS koji precizno mjeri brzinu i udaljenost u širokom rasponu sportova na otvorenom te vam omogućava da nakon vježbanja pregledate rutu na karti u aplikaciji Flow i internetskoj usluzi.

M400 koristi uslugu AssistNow® Offline za brzo fiksiranje na satelit. Usluga AssistNow Offline šalje A-GPS podatke koji uređaju M400 javljaju predviđene položaje GPS satelita. Na taj način M400 zna gdje će tražiti satelite i tako može dohvatiti njihove signale u roku nekoliko sekundi, čak i u uvjetima slabog signala.

A-GPS podaci ažuriraju se jednom dnevno. Datoteka s A-GPS podacima automatski se ažurira na uređaju M400 prilikom sinkronizacije M400 s internetskom uslugom Flow pomoću softvera FlowSync ili aplikacije Flow.

Datum isteka značajke A-GPS

Datoteka s A-GPS podacima vrijedi najviše 14 dana. Točnost pozicionirana relativno je visoka tijekom prva tri dana i postupno se smanjuje od 10. do 14. dana. Redovita ažuriranja osiguravaju visoku razinu točnosti pozicioniranja.

Datum isteka za trenutnu datoteku s A-GPS podacima možete provjeriti na uređaju M400. Na uređaju M400 uđite u Settings (Postavke) > General settings (Opće postavke) > About your product (Više o uređaju) > A-GPS exp. date (Datum isteka značajke A-GPS). Ako je valjanost datoteke s podacima istekla, sinkronizirajte uređaj M400 s internetskom uslugom Flow uz pomoć softvera FlowSync ili aplikacije Flow kako bi se ažurirali A-GPS podaci.

Kada su A-GPS podaci istekli, dohvaćanje trenutnog položaja će trajati duže.

GPS značajke

M400 sadrži sljedeće GPS značajke:

  • Altitude, ascent and descent (Nadmorska visina, stupanj uspinjanja i stupanj spuštanja): Mjerenje nadmorske visine u stvarnom vremenu, kao i metara/stopa prijeđenih u uspinjanju i spuštanju.
  • Distance (Udaljenost): Precizna udaljenost za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Speed/Pace (Brzina/tempo): Precizni podaci o brzini/tempu za vrijeme i nakon vježbanja.
  • Running index (Indeks trčanja): Na uređaju M400, indeks trčanja temelji se na brzini otkucaja srca te podacima o brzini koji su izmjereni za vrijeme trčanja. On pruža informacije o razini vaše učinkovitosti, aerobnog vježbanja i ekonomičnosti trčanja.
  • Back to start (Natrag na početak): Usmjerava vas prema početnoj točki po najkraćoj mogućoj udaljenosti i prikazuje koliko ona iznosi. Sada možete provjeriti odvažnije rute i na siguran način ih istražiti, znajući da ste samo jedan dodir gumba udaljeni od primanja uputa do početne točke.

Najbolji rad GPS sustava osigurat ćete ako nosite M400 na ručnom zglobu tako da je zaslon okrenut prema gore. Zbog položaja GPS antene na uređaju M400, ne preporučujemo da ga nosite sa zaslonom na donjoj strani ručnog zgloba. Ako ga nosite na upravljaču bicikla, pazite da zaslon bude okrenut prema gore.