Nalazite se ovdje: Vježbanje > Funkcije za vrijeme vježbanja

Funkcije za vrijeme vježbanja

Napravite krug

Pritisnite gumb POČETAK da snimite krug. Krugovi se mogu i automatski započinjati. U postavkama sportskog profila, namjestite Automatic lap (Automatski krug) u Lap distance (Udaljenost kruga) ili Lap duration (Trajanje kruga). Ako ste odabrali Lap distance (Udaljenost kruga), postavite udaljenost nakon početka svakog kruga. Ako ste odabrali Lap duration (Trajanje kruga), postavite trajanje nakon početka svakog kruga.

Zaključavanje zone brzine otkucaja srca ili zone brzine

Pritisnite i zadržite gumb POČETAK ako želite zaključati zonu brzine otkucaja srca ili zonu brzine u kojoj se trenutno nalazite. Odaberite HR zone (Zona brzine otkucaja srca) ili Speed zone (Zona brzine). Ako želite zaključati/otključati zonu, pritisnite i zadržite gumb POČETAK. Ako vaša brzina otkucaja srca ili brzina izađu iz zaključane zone, o tome ćete biti obaviješteni zvukom.

Promjena faze za vrijeme vježbanja u fazama

Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO. Prikazuje se Quick menu (Brzi izbornik). Na popisu odaberite Start next phase (Pokreni sljedeću fazu) pa pritisnite gumb POČETAK (ako je odabrana ručna faza prilikom kreiranja cilja). Ako je odabrana automatska, faza će se automatski promijeniti po završetku trenutne faze. Bit ćete obaviješteni zvukom.

Promijenite postavke u brzom izborniku

Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO. Prikazuje se Quick menu (Brzi izbornik). Možete promijeniti određene postavke bez pauziranja vježbanja. Više informacija pronaći ćete u odjeljku Brzi izbornik.