Nalazite se ovdje: Vježbanje > Polar senzor koraka Bluetooth® Smart

Polar senzor koraka Bluetooth® Smart

Uparivanje senzora koraka s uređajem M400

Uvjerite se da senzor koraka pravilno prikvačen na vašu tenisicu. Više informacija o postavljanju senzora koraka potražite u njegovom korisničkom priručniku.

Postoje dva načina uparivanja senzora koraka s uređajem M400:

 1. Pritisnite gumb POČETAK u vremenskom prikazu kako biste ušli u način rada prije vježbanja.
 2. Dodirnite senzor koraka uređajem M400 i pričekajte da se on pronađe.
 3. Prikazuje se ID uređaja Pair Polar RUN xxxxxxxx (Uparite Polar RUN xxxxxxxx). Odaberite Yes (Da).
 4. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

ili

 1. Uđite u General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. M400 će početi tražiti senzor koraka.
 3. Kada se pronađe senzor koraka, prikazat će se poruka Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN xxxxxxxx).
 4. Pritisnite POČETAK pa će se prikazati poruka Pairing (Uparivanje).
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

Kalibracija senzora koraka

Kalibracija senzora koraka pospješuje točnost brzine/tempa i mjerenja udaljenosti. Preporučujemo vam da kalibrirate senzor koraka prije prve uporabe, u slučaju znatnih promjena u stilu trčanja ili ako je položaj senzora koraka na tenisici znatno promijenjen (npr. ako imate nove tenisice ili ako premjestite senzor s desne na lijevu tenisicu). Kalibraciju možete izvršiti na brzini kojom inače trčite. Ako trčite na različitim brzinama, kalibraciju treba izvršiti na vašoj prosječnoj brzini. Senzor koraka možete kalibrirati ručno ili automatski.

Kada vježbate sa senzorom koraka, možete odabrati korištenje podataka o brzini s GPS-a ili senzora koraka. To ćete postaviti tako da uđete u Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Choose sensor for speed (Postavke > Sportski profili > Trčanje > Senzor koraka > Odaberi senzor za brzinu) i odaberete Stride sensor (Senzor koraka) ili GPS.

Ručna kalibracija

Ručna kalibracija može se izvršiti na dva načina. Možete istrčati poznatu udaljenost i postaviti točnu udaljenost u brzom izborniku. Faktor kalibracije možete postaviti i ručno ako vam je poznat faktor koji će vam dati točnu udaljenost.

Postavljanje točne udaljenosti kruga

 1. Pritisnite gumb POČETAK u vremenskom prikazu kako biste ušli u način rada prije vježbanja pa se pomaknite do profila trčanja.
 2. Započnite vježbanje i otrčite poznatu udaljenost koja iznosi barem 400 metara.
 3. Kada istrčite udaljenost, pritisnite gumb POČETAK kako biste započeli krug.
 4. Pritisnite i zadržite gumb za svjetlo kako biste ušli u brzi izbornik, a zatim odaberite Stride sensor > Calibration > Manual > Set correct lap distance (Senzor koraka > Kalibracija > Ručna > Postavi točnu udaljenost kruga).
 5. Postavite stvarnu istrčanu udaljenost. Faktor kalibracije se ažurira.

Postavljanje faktora

Za ručnu kalibraciju senzora koraka postavljanjem faktora, odaberite Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Manual > Set factor (Postavke > Sportski profili > Trčanje > Senzor koraka > Kalibracija > Ručna > Postavi faktor) Ako već znate faktor koji vam daje točnu udaljenost. Prikazuje se Calibrated (Kalibrirano). Poruka Factor: xxxx (Faktor: xxxx) se prikazuje kada završite.

Ručna kalibracija može se pokrenuti i za vrijeme vježbanja ako koristite senzor koraka. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO da uđete u brzi izbornik, a zatim odaberite Stride sensor > Calibration > Manual (Senzor koraka > Kalibracija > Ručna).

Automatska kalibracija

Automatska kalibracija senzora koraka izvodi se prema GPS podacima i odvija se u pozadini. Nakon automatske kalibracije, ažurirat će se i pravilno prikazati trenutni tempo, duljina koraka i ukupna udaljenost. Do završetka kalibracije vaša brzina bit će prikazana sivom bojom na zaslonu. Ako senzor koraka kasnije ručno kalibrirate, faktor kalibracije ovisan o GPS podacima bit će prebrisan.

Automatska kalibracija izvodi se dvaput, a koristi se prosjek dvaju kalibracijskih faktora. Prilikom vašeg sljedećeg vježbanja koristit će se prosjek vašeg prethodnog kalibracijskog faktora i faktora dobijenog tijekom tog vježbanja.

Automatska kalibracija započinje nakon 100 metara. Tijekom kalibracijske udaljenosti od 500 metara, potrebno je zadovoljiti sljedeće kriterije.

 • Mora biti dostupno barem 6 satelita
 • Brzina mora iznositi barem 7 km/h
 • Stupanj uspona i spuštanja moraju iznositi manje od 30 metara

Ako trčite na različitim površinama (npr. na cesti i stazi), za svaku koristite različiti sportski profil – samo tako ćete ostvariti najbolje rezultate prilikom kalibracije za svaku površinu.

Za automatsku kalibraciju senzora koraka odaberite

 • Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Automatic (Postavke > Sportski profili > Trčanje > Senzor koraka > Kalibracija > Automatska)

Automatska kalibracija može se pokrenuti i za vrijeme vježbanja, ako koristite senzor koraka. Pritisnite i zadržite gumb za SVJETLO da uđete u brzi izbornik, a zatim odaberite Stride sensor > Calibration > Automatic (Senzor koraka > Kalibracija > Automatska).

Kadenca trčanja i dužina koraka

Kadenca* je broj koji predstavlja koliko puta je stopalo sa senzorom koraka* dodirnulo tlo u minuti. Dužina koraka* je prosječna dužina jednog koraka. To je udaljenost između vašeg desnog i lijevog stopala kada dodiruju tlo. Brzina trčanja = 2 * dužina koraka * kadenca. Trčati možete brže na dva načina: pomicanjem nogu na većoj kadenci ili dužim koracima. Vrhunski trkači na duge udaljenosti obično trče s velikom kadencom od 85-95. Na uzbrdicama, uobičajene vrijednosti kadence su niže. Na nizbrdici su veće. Trkači prilagođavaju duljinu koraka kako bi povećali brzinu: duljina koraka povećava se s povećanjem brzine. Ipak, jedna od najčešćih pogrešaka koje početnici rade jesu preveliki koraci. Najučinkovitija dužina koraka je prirodna - ona pri kojoj se osjećate najugodnije. Trčati ćete brže u utrkama tako što ćete ojačati mišiće nogu i oni vas vode naprijed s dužim korakom.

Također trebate raditi na maksimalnom povećanju učinkovitosti kadence. Tijek kadence nije jednostavan ali s pravilnim vježbanjem moći ćete je održati za vrijeme trčanja i maksimalizirati vašu izvedbu. Da razvijete kadencu, morate uvježbati živčano mišićni vezu - i to razumno često. Sesija vježbanja kadence tjedno je dobar početak. Uključite malo rada s kadencom u ostatak vašeg tjedna. Za vrijeme dužeg, lakšeg trčanja, povremeno probajte koristiti veću kadencu. Dobar način unaprijeđenija dužine koraka je rad na specifičnoj snazi, kao što je trčanje uzbrdo, trčanje po mekom pijesku ili trčanje uz stepenice. Razdoblje vježbanja od šest tjedana, koji uključuje rad na snazi, trebao bi rezultirati vidljivim poboljšanjima u dužini koraka, a u kombinaciji s nešto bržim radom nogu (poput kratkih koraka uz najbolji tempo na 5 km), znatna poboljšanja bit će vidljiva i u sveukupnoj brzini.