Nalazite se ovdje: Značajke > Kadenca s ručnog zgloba

Kadenca s ručnog zgloba

Kadenca s ručnog zgloba daje vam mogućnost dohvata kadence za trčanje bez zasebnog senzora koraka. Kadenca se mjeri ugrađenim akcelerometrom na temelju pokreta ručnog zgloba. Za ovu funkciju potrebna je barem verzija firmvera 1.8 na M400. Ne zaboravite da kada koristite senzor koraka, njime će se uvijek mjeriti kadenca.

Kadenca s ručnog zgloba dostupna je u sljedećim sportovima s trčanjem: Hodanje, trčanje, rekreacijsko trčanje, orijentacijsko trčanje, trčanje na pokretnoj traci, traganje i terensko trčanje

Ako želite vidjeti kadencu za vrijeme vježbanja, dodajte kadencu u pregled vježbanja za sportski profil koji koristite tijekom trčanja. To se može učiniti na Sport Profiles (Sportski profili) na internetskoj usluzi Flow: