Nalazite se ovdje: Prvi koraci > Uparivanje

Uparivanje

Prije stavljanja u upotrebu novog senzora brzine otkucaja srca Bluetooth Smart ® ili mobilnog uređaja (pametnog telefona, tableta), potrebno ga je upariti s uređajem M400. Uparivanje traje samo nekoliko sekundi, a njime se uređaju M400 omogućava primanje signala samo senzora i uređaja, čime se osigurava grupno vježbanje bez smetnji. Prije prijavljivanja za događaj ili utrku, svakako izvršite uparivanje kod kuće, kako biste onemogućili pojavu smetnji zbog prijenosa podataka.

Uparivanje senzora brzine otkucaja srca s uređajem M400

Postoje dva načina uparivanja senzora brzine otkucaja srca s uređajem M400:

 1. Nosite senzor brzine otkucaja srca i pritisnite POČETAK u prikazu vremena kako biste ušli u način rada prije vježbanja.
 2. Prikazat će se To pair, touch your device with M400 (Za uparivanje dotaknite uređaj s M400). Dodirnite senzor brzine otkucaja srca uređajem M400 i pričekajte da se on pronađe.
 3. Prikazuje se ID uređaja Pair Polar H7 xxxxxxxx. Odaberite Yes (Da).
 4. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

ili

 1. Nosite senzor brzine otkucaja srca. Na uređaju M400 idite na General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. M400 će početi tražiti senzor brzine otkucaja srca.
 3. Nakon pronalaska senzora brzine otkucaja srca, prikazat će se ID Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Pritisnite gumb POČETAK, prikazat će se Pairing (Uparivanje).
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

Uparivanje senzora koraka s uređajem M400

Uvjerite se da senzor koraka pravilno prikvačen na vašu tenisicu. Više informacija o postavljanju senzora koraka potražite u njegovom korisničkom priručniku.

Postoje dva načina uparivanja senzora koraka s uređajem M400:

 1. Pritisnite gumb POČETAK u vremenskom prikazu kako biste ušli u način rada prije vježbanja.
 2. Dodirnite senzor koraka uređajem M400 i pričekajte da se on pronađe.
 3. Prikazuje se ID uređaja Pair Polar RUN xxxxxxxx (Uparite Polar RUN xxxxxxxx). Odaberite Yes (Da).
 4. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

ili

 1. Uđite u General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. M400 će početi tražiti senzor koraka.
 3. Kada se pronađe senzor koraka, prikazat će se poruka Polar RUN xxxxxxxx (Polar RUN xxxxxxxx).
 4. Pritisnite POČETAK pa će se prikazati poruka Pairing (Uparivanje).
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

Više informacija pronaći ćete u Polar senzor koraka Bluetooth Smart.

Uparivanje mobilnog uređaja s uređajem M400

Prije uparivanja mobilnog uređaja

 • izvršite podešavanje na flow.polar.com/start prema opisu u poglavlju Podešavanje uređaja M400
 • preuzmite aplikaciju Flow iz App Store
 • pobrinite se da na vašem mobilnom uređaju bude uključena značajka Bluetooth te da zrakoplovni/letni način rada nije uključen.

Uparivanje mobilnog uređaja:

 1. Otvorite aplikaciju Flow na mobilnom uređaju i prijavite se u vaš Polar račun, koji ste izradili prilikom postavljanju uređaja M400.
 2. Pričekajte da se na mobilnom uređaju pojavi prikaz Connect product (Poveži proizvod) (Waiting for M400) (Čeka se M400).
 3. U vremenskom načinu rada uređaja M400 pritisnite i zadržite gumb za NATRAG.
 4. Prikazat će se poruka Connecting to device (Povezivanje s uređajem), a nakon toga Connecting to app (Povezivanje s aplikacijom).
 5. Prihvatite zahtjev za Bluetooth uparivanjem na mobilnom uređaju i upišite pin kod prikazan na uređaju M400.
 6. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje je dovršeno).

ili

 1. Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju Flow i prijavite se sa svojim Polar računom.
 2. Pričekajte da se na mobilnom uređaju pojavi prikaz Connect product (Poveži proizvod) (Waiting for M400) (Čeka se M400).
 3. Na uređaju M400 uđite u Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device (Postavke > Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje i sinkronizacija mobilnog uređaja) i pritisnite gumb POČETAK
 4. Na uređaju M400 prikazat će se poruka Confirm from other device pin xxxxxx (Potvrdi PIN xxxxx na drugom uređaju). U mobilni uređaj unesite PIN kod s uređaja M400. Započet će uparivanje.
 5. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

Uparivanje vage Polar Balance s M400

Postoje dva načina uparivanja vage Polar Balance s uređajem M400:

 1. Stanite na vagu. Na zaslonu će se prikazati vaša težina.
 2. Nakon zvučnog signala, na zaslonu vage počet će treptati ikona za Bluetooth, što znači da je veza uspostavljena. Vaga će tada biti spremna za uparivanje s M400.
 3. Pritisnite i dvije sekunde zadržite gumb NATRAG i pričekajte da se na zaslonu prikaže da je uparivanje gotovo.

ili

 1. Uđite u General Settings > Pair and sync > Pair other device (Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Uparivanje drugog uređaja) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. M400 će početi tražiti vagu.
 3. Stanite na vagu. Na zaslonu će se prikazati vaša težina.
 4. Nakon pronalaženja vage, na M400 će se prikazati ID Polar scale xxxxxxxx (vaga Polar xxxxxxxx).
 5. Pritisnite gumb POČETAK, prikazat će se Pairing (Uparivanje).
 6. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing completed (Uparivanje dovršeno).

Vaga se može upariti sa 7 različitih uređaja Polar. Ako je broj uparenih uređaja veći od 7, prvi upareni uređaj se uklanja i zamjenjuje.

Brisanje uparivanja

Ako želite izbrisati uparivanje sa senzorom ili mobilnim uređajem:

 1. Idite na Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Postavke > Opće postavke > Uparivanje i sinkronizacija > Upareni uređaji) i pritisnite gumb POČETAK.
 2. Odaberite uređaj koji želite ukloniti s popisa i pritisnite POČETAK.
 3. Prikazat će se poruka Delete pairing? (Izbrisati uparivanje?) i vi odaberite Yes (Da) pa pritisnite gumb POČETAK.
 4. Po dovršetku će se prikazati poruka Pairing deleted (Uparivanje izbrisano).