Je bent hier: Training > Trainingsweergaven

Trainingsweergaven

De trainingsweergaven van de V650 zijn volledig instelbaar. Je kunt zes trainingsweergaven instellen voor elk profiel; elke trainingsweergave kan acht items bevatten.

Alle beschikbare items van de trainingsweergave worden hierna beschreven. Kies de items die het beste bij jou en je trainingsbehoeften passen. Zie Sportprofielinstellingen voor instructies over het aanpassen van de trainingsweergaven.

Sommige items van de trainingsweergave worden, afhankelijk van grootte van het geselecteerde item, numeriek of grafisch weergegeven (aangeduid door het pictogram na de naam van het item in de keuzelijst).

Itemgrootten

In onderstaande tabellen kunt u de beschikbare grootten zien voor elk trainingsitem.

Tijd

Tijd

1/2, 1/4, 1/8

Huidige tijd

Duur

1/2, 1/4, 1/8

Totale duur van je trainingssessie tot dusver

Rondetijd

1/2, 1/4, 1/8

De tijd van de stopwatch voor de huidige ronde

 

Omgeving

Hoogte

1/2, 1/4, 1/8

Huidige hoogte in meters of voet

Hoogtegrafiek

1/2 , 1/4

Hoogte als een grafische trend

Stijging

1/2, 1/4, 1/8

Gestegen meters/voet

Terug naar start

1/1 , 1/2

Een pijl geeft de richting van je startpunt aan. De V650 toont ook de rechtstreekse afstand (hemelsbreed) tussen jou en het startpunt.

Barometer

1/2, 1/4, 1/8

Huidige luchtdruk

Daling

1/2, 1/4, 1/8

Gedaalde meters/voet

Helling

1/2, 1/4 , 1/8

Stijging of daling in graden of in %

Kaart

1/1

Een lijntekening van je route op een kaart laat je zien waar je op dat moment bent op de kaart. Zie Kaarten voor instructies over het downloaden van kaarten op je V650.

Op de kaart kun je de volgende gegevens zien op de twee items van 1/8 grootte in het onderste kwart van het display.

 • snelheid
 • afstand
 • duur
 • hartslag
 • vermogen
 • trapfrequentie

Je kunt de getoonde gegevens wijzigen door op het item te tikken.

Route

1/1

De functie Routebegeleiding begeleidt je langs routes die je tijdens eerdere sessies hebt opgenomen en routes die andere gebruikers van de Flow webservice hebben opgenomen en gedeeld.

 • De rode kaartaanwijzer duidt je locatie aan en de richting van je koers.
 • De rode lijn duidt de route aan die je moet volgen.
 • Het groene cirkeltje toont het startpunt van de route en het rode cirkeltje het eindpunt.
 • De blauwe lijn duidt je huidige route aan.

 

Lichaamsmeting

Calorieën

1/2, 1/4, 1/8

De tot nu toe verbrande calorieën.

Hartslag

1/2, 1/4, 1/8

Je hartslag in slagen per minuut (hsm) of percentage van je maximale hartslag (%)

HF-zones

1/1 , 1/2

Je hartslag en de duur van de rit. De balken geven aan hoeveel tijd je in elke hartslagzone hebt besteed.

Je kunt de zone waarin je je bevindt vergrendelen door op de weergave te tikken. De limieten van de vergrendelde zone worden weergegeven. Als je hartslag buiten de vergrendelde zone gaat, ontvang je meldingen via geluid. Door nogmaals op de weergave te tikken ontgrendel je de zone.

HF-grafiek

1/2 , 1/4

Je hartslag als grafische trend.

Je kunt de zone waarin je je bevindt vergrendelen door op de weergave te tikken. De limieten van de vergrendelde zone worden weergegeven. Als je hartslag buiten de vergrendelde zone gaat, ontvang je meldingen via geluid. Door nogmaals op de weergave te tikken ontgrendel je de zone.

Tik om de weergave te wisselen.

Gem. HF

1/2, 1/4, 1/8

Je gemiddelde hartslag

Max. HF

1/2, 1/4, 1/8

Je maximale hartslag

Max. ronde-HF

1/2, 1/4, 1/8

Je maximale hartslag voor de huidige ronde

Gem. ronde-HF

1/2, 1/4, 1/8

Je gemiddelde hartslag voor de huidige ronde

 

Afstand

Afstand

1/2, 1/4, 1/8

De tijdens de rit afgelegde afstand

Rondeafstand

1/2, 1/4, 1/8

De tijdens de huidige ronde afgelegde afstand

 

Snelheid

Snelheid / Tempo

1/2, 1/4, 1/8

Huidige snelheid (km/u of mi/u)

Gem. snelheid / Gem. tempo

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddelde snelheid (km/u of mi/u)
Max. snelheid / Max. tempo

1/2, 1/4, 1/8

Maximale snelheid (km/u of mi/u)
Gem. rondesnelheid / Gem. rondetempo

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddelde snelheid (km/u of mi/u) voor de huidige ronde
Max. rondesnelheid / Max. rondetempo

1/2, 1/4, 1/8

Maximumsnelheid (km/u of mi/u) voor de huidige ronde
Snelheidsgrafiek / Tempografiek

1/2 , 1/4

Geeft je huidige snelheid (km/u of mi/u) en de laatste snelheidswijzigingen weer als grafische trend.

VAM

1/2, 1/4, 1/8

Gestegen meters of voet per uur

 

Trapfrequentie

Trapfrequentie

1/2, 1/4, 1/8

Trapsnelheid als omwentelingen per minuut

Gem. trapfrequentie

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddelde trapsnelheid

Gem. trapfrequentie ronde

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddelde trapsnelheid voor de huidige ronde

 

Vermogen

Afhankelijk van je in Sportprofielinstellingen gekozen vermogensweergave wordt je geleverde vermogen uitgedrukt in W (watt), W/kg (watt/kg) of FTP % (% van functional treshold power).

Vermogen

1/2, 1/4, 1/8

Huidig geleverd vermogen

Gem. vermogen

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddeld vermogen voor de huidige trainingssessie
Max. vermogen

1/2, 1/4, 1/8

Maximaal vermogen voor de huidige trainingssessie
Vermogen, links

1/2, 1/4, 1/8

Huidig door linkerbeen geleverd vermogen
Vermogen, rechts

1/2, 1/4, 1/8

Huidig door rechterbeen geleverd vermogen
Vermogenszones

1/1 , 1/2

Je geleverd vermogen en de duur van de rit. De balken geven aan hoeveel tijd je in elke vermogenszone hebt besteed.

Je kunt de zone waarin je je bevindt vergrendelen door op de weergave te tikken. De limieten van de vergrendelde zone worden weergegeven. Als je geleverde vermogen buiten de vergrendelde zone gaat, ontvang je meldingen via geluid. Door nogmaals op de weergave te tikken ontgrendel je de zone.

Vermogensgrafiek

1/2 , 1/4

Je geleverde vermogen als een grafische trend

Je kunt de zone waarin je je bevindt vergrendelen door op de weergave te tikken. De limieten van de vergrendelde zone worden weergegeven. Als je geleverde vermogen buiten de vergrendelde zone gaat, ontvang je meldingen via geluid. Door nogmaals op de weergave te tikken ontgrendel je de zone.

Tik om de weergave te wisselen.

Gem. vermogen ronde

1/2, 1/4, 1/8

Gemiddeld vermogen voor de huidige ronde
Max. vermogen ronde

1/2, 1/4, 1/8

Maximaal vermogen voor de huidige ronde
Links-/rechtsbalans

1/2 , 1/4 , 1/8

Verdeling van het vermogen tussen het linker- en rechterbeen in percentage
Gem. links-/rechtsbalans

1/2 , 1/4 , 1/8

Gemiddelde verdeling van het vermogen tussen het linker- en rechterbeen in percentage.
Links-/rechtsbalans ronde

1/2 , 1/4 , 1/8

Verdeling van het vermogen tussen het linker- en rechterbeen voor de huidige ronde
Kracht

1/2

Een cirkelvisualisatie van je linker- en rechterpedaalslag.

 • Het groene gebied is de positieve kracht die je tijdens de pedaalslag uitoefent.
 • De oranje lijn geeft aan op welke trapperpositie de maximale trapkracht wordt geleverd.
Krachtweergave

1/1

 

In de Krachtweergave zie je de volgende informatie.

 • Een visualisatie van je linker- en rechterpedaalslag
 • Maximale kracht tijdens de linker- en rechterpedaalslag
 • Het percentage positieve krachtduur tijdens de linker- en rechterpedaalslag

Als je de Kéo Power Essential Bluetooth® Smart gebruikt (met één vermogenszender) zie je de volgende informatie.

 • Een visualisatie van je pedaalslag
 • Het huidige geleverde vermogen / 3, 10, 30 of 1-99 (de waarde die je hebt ingesteld) secondegemiddelde van geleverd vermogen. Tik om de waarde te wijzigen.
 • Maximale kracht tijdens een pedaalslag
 • Het percentage positieve krachtduur in een pedaalslag
 • Trapfrequentie
Max. kracht van omwenteling, links

1/2, 1/4, 1/8

Maximale kracht tijdens een pedaalslag (links)

Max. kracht van omwenteling, rechts

1/2, 1/4, 1/8

Maximale kracht tijdens een pedaalslag (rechts)
NP

NP-ronde

NORMALIZED POWER (NP) geeft een evaluatie van de trainingsintensiteit. Het biedt een beter inzicht in de werkelijke fysiologische belasting van een bepaalde trainingssessie.
IF

IF-ronde

INTENSITY FACTOR (IF) is de verhouding van het normale vermogen tot je drempelvermogen. IF biedt dan ook een handige en geldige manier om de relatieve intensiteit van een trainingssessie of wedstrijd tussen fietsers te vergelijken, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen of verschillen in het drempelvermogen.
TSS

TSS-ronde

TRAINING STRESS SCORE (TSS) kwantificeert de algemene trainingsbelasting op basis van je vermogensgegevens.

 

Rondemelding

Telkens als je een ronde vastlegt, wordt kortstondig de rondemelding weergegeven. Als je tijdens de ronde de ronde-informatie wilt volgen, kun je in de Sportprofielinstellingen een afzonderlijke Rondeweergave/ AUTOMATISCHE RONDEWEERGAVE kiezen.

Tik in de Rondeweergave / AUTOMATISCHE RONDEWEERGAVE op het scherm om de rondemelding van je vorige ronde weer te geven.