Je bent hier: Functies > Geavanceerde vermogensgegevens

Geavanceerde vermogensgegevens

In release 1.5.4 van de V650 firmware is de lijst met beschikbare items in de trainingsweergave op de V650 uitgebreid met de volgende geavanceerde vermogensgegevens: NORMALIZED POWER® (NP®), INTENSITY FACTOR® (IF®) en TRAINING STRESS SCORE® (TSS®).

  • NORMALIZED POWER (NP) geeft een evaluatie van de trainingsintensiteit. Het biedt een beter inzicht in de werkelijke fysiologische belasting van een bepaalde trainingssessie.
  • INTENSITY FACTOR (IF) is de verhouding van het normale vermogen tot je drempelvermogen. IF biedt dan ook een handige en geldige manier om de relatieve intensiteit van een trainingssessie of wedstrijd tussen fietsers te vergelijken, waarbij rekening wordt gehouden met veranderingen of verschillen in het drempelvermogen.
  • TRAINING STRESS SCORE (TSS) kwantificeert de algemene trainingsbelasting op basis van je vermogensgegevens. Houd er rekening mee dat de Polar trainingsbelasting en TRAINING STRESS SCORE niet kunnen worden vergeleken. Dit zijn twee verschillende gegevens.

Je kunt deze nieuwe vermogensgegevens als volgt toevoegen aan de trainingsweergaven van je V650: ga naar Instellingen > Sportprofielen, selecteer het profiel dat je wilt bewerken en kies daarna Trainingsweergaven. Zie Sportprofielinstellingen voor gedetailleerde instructies voor het aanpassen van de trainingsweergaven.

Voor meer informatie over NP, IF en TSS ga je naar de blog van TrainingPeaks.

NORMALIZED POWER®, INTENSITY FACTOR® en TRAINING STRESS SCORE® zijn handelsmerken van TrainingPeaks, LLC en worden met toestemming gebruikt. Lees meer op http://www.trainingpeaks.com.