Je bent hier: Belangrijke informatie > Batterijen

Batterijen

De Polar V650 trainingscomputer heeft een interne oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. Je kunt de batterij ruim 300 maal opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar terugloopt. Het aantal laadcycli verschilt ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Polar moedigt je aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren door je te houden aan de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten. Ruim dit product niet op als gewoon huisvuil.

De batterij van de Polar Bluetooth Smart® hartslagsensor kun je zelf vervangen. Volg zorgvuldig de instructies in het hoofdstuk Batterij van de hartslagsensor vervangen als je de batterij zelf wilt vervangen.

De batterijen voor de snelheidssensor Bluetooth Smart® en de trapfrequentiesensor Bluetooth Smart® kunnen niet worden vervangen. Polar heeft deze sensoren verzegeld voor een maximale mechanische levensduur en betrouwbaarheid. De sensoren zijn voorzien van batterijen met een lange levensduur. Neem voor een nieuwe sensor contact op met je erkende Polar Service Center of je officiële Polar dealer.

Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken van batterijen onmiddellijk een arts. Batterijen dienen in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving te worden opgeruimd.

Batterij van de hartslagsensor vervangen

Als je zelf de batterij van de hartslagsensor gaat vervangen, volg dan zorgvuldig onderstaande instructies.

Zorg bij het vervangen van de batterij dat de afsluitring niet wordt beschadigd; anders dien je deze te vervangen door een nieuwe. Deze afsluitringen en batterijsetjes zijn verkrijgbaar bij goed gesorteerde Polar dealers en bij erkende Polar Services. In de Verenigde Staten en Canada zijn nieuwe afsluitringen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers. In de Verenigde Staten zijn de afsluitringen en batterijsets ook verkrijgbaar via www.shoppolar.com.

Als je een nieuwe en volle batterij vastpakt, houd deze dan niet aan beide zijden tegelijk vast met metalen of elektrisch geleidend gereedschap zoals een pincet. Dat geeft kortsluiting waardoor de batterij sneller ontlaadt. Kortsluiting zal de batterij niet direct beschadigen, maar vermindert het vermogen en levensduur van de batterij.

H6

  1. Til het batterijklepje omhoog met het bevestigingshaakje van de band.
  2. Neem de oude batterij uit het batterijklepje met een stevig stokje of staafje van geschikte afmeting zoals een tandenstoker. Een niet-metalen hulpmiddel heeft de voorkeur. Pas op dat je het batterijklepje niet beschadigt.
  3. Plaats een nieuwe batterij (CR 2025) in het batterijklepje met de negatieve (–) pool omhoog gericht.
  4. Plaats het batterijklepje in de juiste positie terug in de uitsparing van de zender en druk het batterijklepje weer op zijn plaats. Je dient een klikgeluid te horen.

H10

  1. Til het batterijklepje omhoog met een klein gereedschap met platte kop.
  2. Verwijder de oude batterij uit het batterijklepje.
  3. Plaats de nieuwe batterij (CR2025) in het klepje met de negatieve (-) zijde naar buiten gericht.
  4. Lijn de richel van het batterijklepje uit met de gleuf op de connector en druk het batterijklepje terug op zijn plaats. Je moet een klikgeluid horen.

Er is kans op explosie als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Ruim batterijen op in overeenstemming de instructies..