Ön itt van: Beállítások > Képernyő beállítások

Képernyő beállítások

A kijelző fényerejének beállítása

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Display (kijelző) lehetőségre.
 2. Koppintson az Adjust brightness (fényerő beállítása) lehetőségre.
 3. Válassza ki, majd koppintson a kívánt fényerő szintre.

Hosszabb akkumulátor időre tehet szert, ha lejjebb veszi az óra képernyőjének a fényerejét.


A Mindig be lehetőség ki-/bekapcsolása

Kiválaszthatja, hogy az óra halványan mutassa az időt, vagy hogy teljesen elsötétedjen, ha nem használja azt.

A beállítás megváltoztatása az M600-on

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Display (kijelző) lehetőségre.
 2. Koppintson az Always-on screen (a kijelző bekapcsolva tartása) lehetőségre a kijelző bekapcsolva tartása üzemmód bekapcsolásához (az ikon kékre vált) vagy kikapcsolásához (az ikon szürkére vált).

A beállítás megváltoztatása a telefon segítségével

 1. Nyissa meg az Wear OS by Google alkalmazást.
 2. Koppintson a beállítások ikonra.
 3. Android telefonnal rendelkező felhasználóknak: Keresse meg majd, koppintson az M600 lehetőségre az Device settings (eszköz beállítások) menüpont alatt.

 4. A kapcsoló segítségével ki- és bekapcsolhatja az Always-on screen (kijelző bekapcsolva tartása) funkciót.

Ha a Mindig be funkció ki van kapcsolva és az M600-as képernyője el van sötétedve, könnyen visszakapcsolhatja a kjelzőjét ha rákoppint a képernyőre, maga elé emeli az okosóráját vagy ha megnyomja az oldalsó bekapcsológombot.

Ha engedi, hogy kikapcsoljon az M600 képernyője ha nem használja az okosórát, az hozzájárul az akkumulátorkészenléti idejének a meghosszabbításához.


A képernyőzár be/kikapcsolása

A képernyőzárat úgy is beállíthatja, hogy automatikusan bekapcsoljon, amikor nem viseli az M600-at. Beállíthatja, hogy a feloldó minta megrajzolásával, a PIN kód megadásával, vagy egy jelszó beírásával akarja feloldani a képernyőzárat.

A képernyőzár bekapcsolásához

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Personalization (testre szabás) lehetőségre.
 2. Koppintson a Screen lock (képernyőzár) lehetőségre.
 3. Válasszon a Pattern (minta), PIN, Password (jelszó) vagy None (nincs (kikapcsolva) lehetőségek közül.
 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a feloldó minta, PIN, vagy jelszó beállításához.

Ha az automatikus képernyőzár be van kapcsolva, manuálisan is lezárhatja a képernyőt:

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Personalization (testre szabás) lehetőségre.
 2. Koppintson a Lock screen now (képernyő zárása most).
 3. A pipa ikonra koppintva megerősítheti a műveletet.

A képernyőzár kikapcsolásához

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Personalization (testre szabás) lehetőségre.
 2. Koppintson a Screen lock Automatic (automatikus képernyőzár) lehetőségre.
 3. Rajzolja le a képernyőzár mintáját, vagy adja meg PIN kódját, illetve jelszavát.
 4. Keresse meg, majd koppintson a None (nincs) lehetőségre.
 5. Az automatikus képernyőzár kikapcsolásának megerősítéséhez koppintson a pipa ikonra.

Az érintőképernyő be-/kikapcsolása

Csak az Android telefonnal párosított Polar M600 készülékekre vonatkozik

Az érintési zár engedélyezésével az okosóra képernyője kikapcsolható olyan helyzetekben (pl. vízben), ahol nem szeretné, hogy az érintőképernyő reagáljon az érintésre.

Az érintési zár bekapcsolása

 1. Húzza lefelé ujját a kezdőképernyőn
 2. Koppintson a beállítások ikonra.
 3. Koppintson a Kijelző elemre.
 4. Koppintson az Érintési zár elemre.
 5. A pipa ikonra koppintva hagyja jóvá az érintési zár engedélyezését.

Az érintési zár kikapcsolása

 • Nyomja meg az oldalsó kikapcsoló gombot.

A betűméret beállítása

Ha meg szeretné változtatni az M600-as képernyőjén megjelenő betűk méretét

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Display (kijelző) lehetőségre.
 2. Koppintson a Font size (betűméret) lehetőségre.
 3. A Small (kicsi) és a Normal (általános) lehetőségek közül választhat. Koppintson a kívánt betűméretre a bekapcsoláshoz.

Az M600 képernyőjének kicsinyítése és nagyítása

Bekapcsolhatja a nagyítási funkciót, ha nehezére esik elolvasni, hogy mi jelenik meg az M600-asa képernyőjén.

 1. Navigáljon a beállítások alkalmazásra, keresse meg, majd koppintson a Accessibility (kisegítő lehetőségek) lehetőségre.
 2. Koppintson a Magnification gestures (nagyítási mozdulatok) lehetőségre.
 3. A pipa ikonra koppintva megerősítheti a műveletet.

A nagyítás bekapcsolását követően, zoom (kinagyíthatja és lekicsinyítheti) az M600 képernyőjét ha háromszor rákoppint.