Du er her: Polar Flow > Webservicen Polar Flow > Sportsprofiler i Flow-webservicen

Sportsprofiler i Flow-webservicen

Der er som standard fire sportsprofiler på din M400. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsprofiler på din sportsliste samt redigere dem og eksisterende profiler. Din M400 kan indeholde højst 20 sportsprofiler. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Flow-webservicen overføres de første 20 på listen til din M400 under synkronisering.

Du kan ændre rækkefølgen af dine sportsprofiler ved at trække og indsætte dem. Vælg den sportsgren, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.

Tilføj en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg sportsgrenen fra listen.
 4. Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

Redigér en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Redigér under den sportsgren, du ønsker at redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende oplysninger:

Grundlæggende

 • Automatisk omgang (Kan indstilles til varighed eller distancebaseret)
 • Træningslyde
 • Hastigheds-visning

Puls

 • Pulsvisning (vælg slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.)
 • Puls synlig for andre enheder (Andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. træningsudstyr), kan detektere din puls.)
 • Pulszoneindstillinger (Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter). Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre pulsgrænser. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standard-pulszonegrænser beregnes fra din maksimumpuls.

Træningsvisninger

Vælg hvilke oplysninger, du ønsker at se i dine træningsvisninger under træningspassene. Du kan have i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på blyantikonet på en eksisterende visning for at redigere den, eller tilføj en ny visning. Du kan vælge mellem et og fire elementer til din visning fra seks kategorier:

Tid Miljø Kropsmåling Distance Hastighed Kadence
Tid

Varighed

Omgangstid

Tid sidste omg.

Højde

Samlet opstign.

Samlet nedstign.

Aktuel omgang opstig.

Aktuel omgang nedstig.

Puls

Gnm. puls

Maksimumpuls

Omg. gnm. puls

Kalorier

ZonePointer

Tid i zone

Distance

Omgangs-distance

Dist. sidste omg.

Hastighed/tempo

Gnm. hastighed/tempo

Maks. hastighed/tempo

Omg. hastighed/tempo

Løbekadence

Gennemsnitlig løbekadence

Aktuel omgangs løbekadence

Skridtlængde

Gennemsnitlig skridtlængde

Klik på Gem, når du har afsluttet alle sportsprofilindstillingerne. Tryk på Synkronisér i FlowSync for at synkronisere indstillingerne til din M400.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.