Du er her: Kom i gang > Knapfunktioner og menustruktur

Knapfunktioner og menustruktur

M400 har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Se tabellerne herunder for at finde ud af hvilke funktioner, knapperne har i forskellige tilstande.

Knapfunktioner

Tidsvisning og menu

LYS TILBAKE START OP NED
Oplys displayet

Tryk og hold for at låse knapper

Afslut menuen

Tilbage til det forrige niveau

Efterlad indstillinger uændrede

Annullér valg

Tryk og hold for at vende tilbage til tidvisning fra menu

Tryk og hold for at synkronisere med Flow-app i tidsvisning

Bekræft valg

Åbn førtræningstilstand

Bekræft valget, der vises på displayet

Gå gennem valglister

Justér en valgt værdi

Tryk og hold for at ændre urdisplayet

Gå gennem valglister

Justér en valgt værdi

Førtræningstilstand

LYS TILBAGE START OP NED
Oplys displayet

Tryk og hold nede for at åbne sportsprofilindstillinger

Vend tilbage til tidsvisning Start et træningspas Gå gennem sportslister Gå gennem sportslister

Under træning

LYS TILBAGE START OP NED
Oplys displayet

Tryk og hold for at åbne Hurtigmenu

Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang

Tryk og hold i 3 sekunder for at stoppe træningsmåling

Tryk og hold for at slå zonelås til/fra

Fortsæt træningsmåling ved midlertidig afbrydelse

Skift træningsvisning Skift træningsvisning

Menustruktur

Åbn menuen og gennemgå den ved at trykke på OP eller NED. Bekræft valg med knappen START, og vend tilbage med knappen TILBAGE.

I menuen kan du finde:

 • Dagens aktivitet
 • Dagbog
 • Indstillinger
 • Konditionstest
 • Timere
 • Favoritter

Dagens aktivitet

Det daglige aktivitetsmål, du får fra Polar M400, er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde i indstillingerne af Dagligt aktivitetsmål i Flow-webservicen.

Dit daglige aktivitetsmål vises med en aktivitetslinje. Aktivitetslinjen fyldes op, når du når dit daglige mål.

I Dagens aktivitet kan du se de detaljerede oplysninger om din aktivitet (aktivitetstid, kalorier og skridt) samt muligheder for at nå dit daglige aktivitetsmål.

Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling 24/7

Dagbog

I Dagbog kan du se den aktuelle uge, de forrige fire uger og de næste fire uger. Vælg en dag for at se din aktivitet og dine træningspas for den pågældende dag samt træningsopsummeringen af hvert pas og de tests, du har taget. Du kan også se dine planlagte træningspas.

Indstillinger

I Indstillinger kan du redigere:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske indstillinger
 • Generelle indstillinger
 • Urindstillinger

Få flere oplysninger under Indstillinger.

Timere

Menuen Timere indeholder:

 • Interval-timer: Opret intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas.
 • Sluttids-beregner: Opnå din mål-tid for en bestemt distance. Indstil distancen for dit pas, og M400 vurderer passets sluttid i henhold til din hastighed.

Få flere oplysninger under Start et træningspas.

Konditionstest

Mål dit konditionsniveau, mens du ligger ned og slapper af.

Få flere oplysninger under Konditionstest.

Favoritter

Under Favoritter kan du se træningsmål, du har gemt som favoritter på Flow-webservicen.

Få flere oplysninger under Favoritter.