Du er her: Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger

For at få vist og redigere dine generelle indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger indeholder:

 • Par og synkroniser
 • Flytilstand
 • Knaplyde
 • Knaplås
 • Advarsel om inaktivitet
 • Enheder
 • Sprog
 • Farve af træningsvisning
 • Om dit produkt

Par og synkroniser

 • Par og synkroniser mobilenhed / Par anden enhed: Par pulsmålere eller mobile enheder med din M400.
 • Parrede enheder: Få vist alle de enheder, du har parret med din M400. Disse kan omfatte pulsmålere og mobile enheder.
 • Synkroniser data: Synkroniser data med Flow-app. Synkroniser data vises, efter du har parret din M400 med en mobil enhed.

Flytilstand

Vælg Til eller Fra.

Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra enheden. Du kan stadigvæk bruge den til at indsamle aktivitet, men du kan hverken bruge den i træningspas med en pulsmåler eller synkronisere dine data til mobilappen Polar Flow, fordi Bluetooth® Smart er deaktiveret.

Knaplyde

Slå knaplydene Til eller Fra.

Bemærk, at dette valg ikke ændrer træningslyde. Træningslyde ændres i sportsprofilindstillinger. Få flere oplysninger under Sportsprofilindstillinger.

Knaplås

Vælg Manuel lås eller Automatisk lås. Under Manuel lås kan du låse knapperne manuelt fra Hurtigmenu. Under Automatisk lås slås knaplåsen automatisk til efter 60 sekunder.

Advarsel om inaktivitet

Slå advarslen om inaktivitet Til eller Fra.

Enheder

Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Indstil de enheder, der bruges til at måle vægt, højde, distance og hastighed.

Sprog

Vælg: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska eller Türkçe. Indstil sproget på din M400.

Farve af træningsvisning

Vælg Mørk eller Lys. Skift displayfarven af din træningsvisning. Når der vælges Lys, har træningsvisningen en lys baggrund med mørke tal og bogstaver. Når der vælges Mørk, har træningsvisningen en mørk baggrund med lyse tal og bogstaver.

Om dit produkt

Kontrollér enheds-ID'et af din M400 samt firmwareversionen, HW-modellen og A-GPS-udløbsdatoen.