Du er her: Træning > Polar Skosensor Bluetooth® Smart

Polar Skosensor Bluetooth® Smart

Par en skosensor med M400

Kontrollér, at skosensoren er sat korrekt på din sko. For yderligere oplysninger om opsætning af skosensoren henvises der til brugervejledningen til skosensoren.

En skosensor kan parres med din M400 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. Strejf din skosensor med M400, og vent på, at den bliver fundet.
 3. Enheds-ID'et Par Polar RUN xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. M400 går i gang med at søge efter din skosensor.
 3. Når skosensoren er fundet, vises der Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Kalibrér skosensoren

Kalibrering af skosensoren forbedrer nøjagtigheden af hastigheds-, tempo og distancemålinger. Det anbefales, at du kalibrerer skosensoren, før den bruges første gang, hvis der er væsentlige ændringer i din løbestil, eller hvis placeringen af skosensoren på skoen ændres drastisk (f.eks. hvis du har fået nye sko, eller hvis du skifter sensoren fra din højre sko til din venstre). Kalibreringen bør udføres ved den hastighed, du normalt løber. Hvis du løber ved forskellige hastigheder, bør kalibreringen udføres ved din gennemsnitlige hastighed. Du kan kalibrere skosensoren manuelt eller automatisk.

Når du træner med en skosensor, kan du vælge at bruge hastighedsdata fra GPS eller fra skosensoren. For at indstille dette skal du gå ind under Indstillinger > Sportsprofiler > Løb > Skosensor > Vælg sensor til hastighed og vælge Skosensor eller GPS.

Manuel kalibrering

Den manuelle kalibrering kan udføres på to måder. Du kan løbe en kendt distance og indstille den korrekte distance i Hurtigmenu. Du kan også indstille kalibreringsfaktoren manuelt, hvis du kender faktoren, som giver dig en præcis distance.

Indstil korrekt omgangsdistance

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand, og rul til løbeprofilen.
 2. Start et træningspas og løb en kendt distance på over 400 meter.
 3. Når du har løbet distancen, skal du trykke på START for at tage en omgang.
 4. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg Skosensor > Kalibrering > Manuel > Indstil korrekt omg.-distance
 5. Indstil den aktuelle distance, du har løbet. Kalibreringsfaktoren opdateres.

Indstil faktor

For at kalibrere skosensoren manuelt ved at indstille faktoren skal du vælge Indstillinger > Sportsprofiler > Løb > Skosensor > Kalibrering > Manuel > Indstil faktor: Hvis du allerede kender faktoren, som giver dig en nøjagtig distance. Kalibreret. Faktor: xxxx vises, når du er færdig.

Manuel kalibrering kan også startes under et træningspas, når skosensoren er i brug. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Skosensor > Kalibrering > Manuel.

Automatisk kalibrering

Den automatiske kalibrering af skosensoren udføres ud fra GPS-data og foretages i baggrunden. Det aktuelle tempo, skridtlængden og den akkumulerede distance opdateres og vises korrekt efter den automatiske kalibrering. Din hastighed vises med grå farve på displayet, indtil kalibreringen er afsluttet. Hvis du kalibrerer din skosensor manuelt på et senere tidspunkt, overskrives den GPS-baserede kalibreringsfaktor.

Den automatiske kalibrering udføres to gange, og gennemsnittet af de to kalibreringsfaktorer anvendes. I dit næste træningspas anvendes gennemsnittet af din forrige kalibreringsfaktor og den faktor, der opnås under dette pas.

Den automatiske kalibrering starter efter 100 meter. Følgende kriterier skal opfyldes under kalibreringsdistancen på 500 m.

 • Der skal være mindst 6 tilgængelige satellitter
 • Hastigheden skal være mindst 7 km/t
 • Op- og nedstigning er mindre end 30 meter

Når du løber på forskellige overflader (f.eks. vej, sti), kan du bruge en forskellig sportsprofil for hver af dem for at opnå den bedste kalibrering for hver overflade.

For at kalibrere skosensoren automatisk skal du vælge

 • Indstillinger > Sportsprofiler > Løb > Skosensor > Kalibrering > Automatisk

Automatisk kalibrering kan også startes under et træningspas, når skosensoren er i brug. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Skosensor > Kalibrering > Automatisk.

Løbekadence og skridtlængde

Kadence* er det antal gange, foden med skosensoren* rammer jorden pr. minut. Skridtlængde* er den gennemsnitlige længde af et skridt. Det er afstanden mellem din højre og venstre fods kontakt på jorden. Løbehastighed = 2 * skridtlængde * kadence. Du kan løbe hurtigere på to måder: Bevæge dine ben ved højere kadence eller tage længere skridt. Elitelangdistanceløbere løber typisk med en høj kadence på 85-95. Opad bakke er kadenceværdier typisk lavere. Nedad bakke er de højere. Løbere justerer skridtlængden for at øge hastigheden. Skridtlængden øges, efterhånden som hastigheden øges. Alligevel er en af de hyppigste fejl, som løbere på begynderniveau begår, at tage for lange skridt. Den mest effektive skridtlængde er den naturlige – den, der føles mest behagelig. Du løber hurtigere til løb ved at styrke dine benmuskler, så de flytter dig fremad med længere skridt.

Du skal også arbejde på at optimere kadenceeffektiviteten. Kadence forbedres ikke så let, men hvis den trænes korrekt, vil du være i stand til at opretholde den i alle dine løb og optimere din præstation. For at udvikle kadence skal nerve-muskelforbindelsen trænes - og det forholdsvist tit. Et pas med kadencetræning om ugen er en god start. Indarbejd noget kadencearbejde i resten af ugen. Når du løber lange lette løb, kan du inkludere noget hurtigere kadence nu og da. En god måde at øge skridtlængden på er at styrketræne på en bestemt måde, som f.eks. ved bakkeløb, løb i blødt sand eller trappeløb. En seks-ugers træningsperiode, der inkluderer styrketræning, skulle give mærkbare forbedringer i skridtlængde, og hvis dette kombineres med træning med hurtigere benhastighed (som f.eks. korte skridt ved bedste 5km tempo), skulle der også ses mærkbare forbedringer i den generelle hastighed.