Du er her: Polar Flow > Synkronisering

Synkronisering

Du kan overføre data fra din M400 gennem USB-kablet med FlowSync software eller trådløst gennem Bluetooth Smart® med Polar Flow-appen. For at synkronisere data mellem din M400 og Flow-webservicen og -appen skal du have en Polar-konto og FlowSync software. Gå ind på flow.polar.com/start, og opret din Polar-konto på webservicen Polar Flow, og download og installér FlowSync-softwaren på din pc. Download Flow app på din mobil fra App Store eller Google Play.

Husk at synkronisere og holde dine data opdateret mellem din M400, webservicen og mobil-appen, hvor end du befinder dig.

Synkronisér med Flow App

Inden synkroniseringen skal du sørge for, at:

 • Du har en Polar-konto og Flow app
 • Du har registreret din M400 på Flow-webservicen og synkroniseret data gennem FlowSync software mindst én gang.
 • Bluetooth er slået til på din mobile enhed, og flytilstand er ikke slået til.
 • Du har parret din M400 med din mobil. Få flere oplysninger under Parring

Der findes to måder at synkronisere dine data på:

 1. Log ind på Flow app, og tryk på knappen TILBAGE og hold den nede på din M400.
 2. Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 3. Synkronisering udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Log ind på Flow app, og gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Synk. data, og tryk på knappen START på din M400.
 2. Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 3. Synkronisering udført vises, når du er færdig.

Når du synkroniserer din M400 med Flow-appen, synkroniseres dine trænings- og aktivitetsdata også automatisk med en internetforbindelse til Flow-webservicen.

Gå ind på www.polar.com/en/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar Flow.

Synkronisér med Flow-webservicen gennem FlowSync

Du skal bruge FlowSync software for at synkronisere data med Flow-webservicen. Gå ind på flow.polar.com/start, og download og installér det, inden du forsøger at synkronisere.

 1. Sæt micro USB-stikket i USB-porten i M400, og sæt den anden ende af kablet i din pc. Sørg for, at FlowSync software kører.
 2. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
 3. Udført vises, når du er færdig.

Hver gang du sætter din M400 til din computer, overfører Polar FlowSync software dine data til Polar Flow-webservicen og synkroniserer evt. indstillinger, du muligvis har ændret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, skal du starte FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra applikationsmappen (Mac OS X). Hver gang en firmwareopdatering er tilgængelig, giver FlowSync dig besked og anmoder dig om at installere den.

Hvis du ændrer indstillinger i Flow-webservicen, mens din M400 er sluttet til din computer, skal du trykke på synkroniser-knappen på FlowSync for at overføre indstillingerne til din M400.

Gå ind på www.polar.com/en/support/flow for support og flere oplysninger om brug af webservicen Polar Flow.

Gå ind på www.polar.com/en/support/FlowSync for support og flere oplysninger om brug af FlowSync software.