Du er her: Kom i gang > Opsæt din M400

Opsæt din M400

Udfør opsætningen i webservicen Polar Flow. Der kan du udfylde alle de nødvendige fysiske oplysninger til nøjagtige træningsdata på én gang. Du kan også vælge sprog og få den nyeste firmware til din M400. Du har brug for at en computer med en internetforbindelse for at udføre opsætningen i webservicen Polar Flow.

Hvis du ikke har adgang til en computer med en internetforbindelse med det samme, kan du alternativt starte fra enheden. Bemærk, at enheden kun indeholder en del af indstillingerne. For at få mest muligt ud af din M400 er det vigtigt, at du udfører opsætningen i webservicen Polar Flow senere.

M400 leveres i opbevaringstilstand. Den aktiveres, når du slutter den til en computer eller en USB-oplader. Hvis batteriet er helt tomt, tager det nogle minutter, inden opladningsanimationen vises.

Opsætning i webservicen Polar Flow

 1. Gå ind på flow.polar.com/start og download Polar FlowSync software, som du skal bruge til at slutte din M400 til Flow-webservicen.
 2. Åbn installationspakken og følg anvisningerne på skærmen til installation af softwaren.
 3. Når installationen er færdig, åbner FlowSync automatisk og beder dig om at tilslutte din Polar-enhed.
 4. Slut M400 til din computers USB-port med USB-kablet. M400 aktiveres og begynder at oplade. Lad din computer installere evt. USB-drivere, hvis den foreslår dette.
 5. Flow-webservicen åbnes automatisk på din internetbrowser. Opret en Polar-konto, eller log ind, hvis du allerede har en. Udfyld dine fysiske indstillinger nøjagtigt, da de indvirker på kalorieberegningen og andre Smart Coaching-funktioner.
 6. Start synkroniseringen ved at klikke på Udført, og indstillingerne synkroniseres mellem M400 og servicen. FlowSync-status ændres til afsluttet, når synkroniseringen er udført.

Du kan vælge mellem følgende sprog i Polar Flow-webservicen:Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska eller Türkçe.

Opsætning fra enheden

Slut M400 til din computers USB-port eller en USB-oplader med kablet, der fulgte med i æsken. Vælg sprog vises. Tryk på START for at vælge English. Din M400 leveres kun med engelsk, men du kan tilføje andre sprog, når du udfører opsætningen i Polar Flow-webservicen senere.

Opsæt følgende data, og bekræft hvert valg med knappen Start. Hvis du på noget som helst tidspunkt ønsker at vende tilbage og ændre en indstilling, skal du trykke på Tilbage, indtil du når den indstilling, du ønsker at ændre.

 1. Tidsformat : Vælg 12 t eller 24 t. Hvis du har valgt 12 t, skal du vælge AM eller PM. Indstil derefter den lokale tid.
 2. Dato: Indtast den aktuelle dato.
 3. Enheder: Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft) enheder.
 4. Vægt: Angiv din vægt.
 5. Højde: Angiv din højde.
 6. Fødselsdato: Angiv din fødselsdato.
 7. Køn: Vælg Mand eller Kvinde.
 8. Træningsbaggrund : Sjælden (0-1 t/uge), Regelmæssig (1-3 t/uge), Ofte (3-5 t/uge), Hård (5-8 t/uge), Semi-Pro (8-12 t/uge), Pro (12+ t/uge). Der er yderligere oplysninger om træningsbaggrund under Fysiske indstillinger.
 9. Klar til start! vises, når du har udført indstillingerne, og M400 skifter til tidsvisning.