Du er her: Træning > Afbryd/stop et træningspas

Afbryd/stop et træningspas

1.Tryk på knappen TILBAGE for at afbryde et træningspas midlertidigt. Træning midlertidigt afbrudt vises, og M400 skifter til pausetilstand. Fortsæt dit træningspas ved at trykke på START.

2. Stop et træningspas ved at trykke på knappen TILBAGE og holde den nede i tre sekunder under træningsmåling eller i pause-tilstand, indtil der vises Måling afsluttet.

Hvis du stopper dit træningspas efter en midlertidig afbrydelse, er den tid, der går efter afbrydelsen, ikke medregnet i den samlede træningstid.