Du er her: Vigtige oplysninger > Pleje af din M400

Pleje af din M400

Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar M400 holdes ren og behandles med omhu. Anvisningerne herunder vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtelserne, holde enheden i den bedste tilstand og undgå problemer under opladning eller synkronisering.

M400

USB-kablet skal tilsluttes forsigtigt for at forhindre beskadigelse af enhedens USB-port.

Hold enhedens USB-port ren for at sikre en problemfri opladning og synkronisering.

Bemærk, at vi har fjernet gummidækslet fra USB-porten i den nyeste version af M400. Dette blev gjort for at gøre det nemmere og mere effektivt at tørre USB-porten. Retningslinjerne for vedligeholdelse kan bruges til både den nye M400 uden gummidækslet og den forrige model med gummidækslet.

Hold USB-porten ren for at få en effektiv beskyttelse af din M400 mod oksidering og anden eventuel skade forårsaget af saltvand (f.eks. sved eller havvand) og snavs. På denne måde kan du sikre en problemfri opladning og synkronisering.

Den bedste måde at holde USB-porten ren på er ved at skylle den efter hvert træningspas på følgende måde:

  1. Løft gummidækslet af USB-porten.

  2. Skyld USB-porten med lunkent vand fra hanen. Selve USB-porten er vandtæt, og du kan skylle den under rindende vand uden at beskadige de elektroniske komponenter.

  3. Når den er skyllet, skal dækslet stå åbent et stykke tid, så USB-porten kan tørre. Oplad ikke M400, når USB-porten er våd eller svedig.

Når du bruger USB-porten, skal du kontrollere, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på forseglingsoverfladens område. Tør forsigtigt evt. snavs af. Du kan bruge en tandstikker til at fjerne hår, støv eller andet snavs fra sendermodulets hulrum. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

Du kan vaske enheden med en mild opløsning af vand og sæbe under rindende vand. Benyt ikke sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Hvis du ikke har enheden på 24/7, bør du tørre evt. fugt af, inden du lægger den væk.

Efterlad ikke enheden i meget kraftig kulde (under –10 °C/14 °F) og varme (over 50 °C/120 °F) eller i direkte sollys.

Pulsmåler

Sendermodul: Fjern sendermodulet fra stroppen, og tør sendermodulet med et blødt håndklæde, hver gang du har brugt det. Rengør om nødvendigt sendermodulet med en mild sæbeopløsning. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale (f.eks. ståluld eller rensekemikalier).

Strop: Skyl stroppen under rindende vand, hver gang du har brugt den, og hæng den til tørre. Rengør om nødvendigt stroppen forsigtigt med en mild sæbeopløsning. Brug ikke fugtgivende sæber, da de kan efterlade rester på stroppen. Stroppen må ikke lægges i blød, stryges, renses kemisk eller afbleges. Stroppen må ikke strækkes ud, og elektrodeområderne må ikke bøjes kraftigt.

Kontrollér vaskeanvisningerne på stroppens mærke.

Opbevaring

M400: Opbevar din træningsenhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte træningsenheden for direkte sollys i længere perioder, som for eksempel ved at efterlade den i en bil eller monteret på cykelbeslaget. Det anbefales at opbevare træningsenheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin opladning, når det opbevares. Hvis du skal opbevare træningsenheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade det igen efter nogle få måneder. Dette forlænger batteriets levetid.

Pulsmåler: Tør og opbevar pulsmålerstroppen og sendermodulet separat for at maksimere batteriets levetid. Opbevar pulsmåleren tørt og køligt. For at forhindre at trykknapperne irrer, må pulsmåleren ikke opbevares i lufttæt materiale, som f.eks. en sportstaske. Undlad at udsætte pulsmåleren for direkte sollys i længere perioder.

Skosensor Bluetooth® Smart

Rengør om nødvendigt skosensoren med en mild sæbeopløsning, og skyl den med rent vand. For at opretholde vandtætheden må skosensoren ikke vaskes med en højtryksvasker. Nedsænk ikke skosensoren i vand. Benyt aldrig sprit eller slibende materiale, som f.eks. ståluld eller rensekemikalier. Undgå hårde slag på skosensoren, da disse muligvis kan beskadige sensorenheden.

Service

I løbet af den toårige garantiperiode anbefaler vi, at du kun får foretaget service hos et autoriseret Polar-servicecenter. Garantien dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar Electro. Se den begrænsede internationale Polar-garanti for yderligere oplysninger.

Gå ind på www.polar.com/support og landespecifikke websteder for at få kontaktinformation og adresser på alle Polar-servicecentre.

Brugernavnet til din Polar-konto er altid din e-mail-adresse. Det samme brugernavn og den samme adgangskode gælder til Polar produktregistrering, webtjenesten og appen Polar Flow, Polar debatforum og registrering til nyhedsbrev.