Du er her: Funktioner > Assisteret GPS (A-GPS)

Assisteret GPS (A-GPS)

M400 har en indbygget GPS, der giver nøjagtig hastigheds- og distancemåling for en række udendørs sportsgrene og viser din rute på et kort i Flow-appen og -webservicen efter dit træningspas.

M400 bruger offline-servicen AssistNow® til at hente en hurtig satellitposition. Offline-servicen AssistNow giver A-GPS-data, som fortæller din M400 de forudsete positioner af GPS-satelliterne. På denne måde ved M400, hvor den skal lede efter satellitterne og kan dermed hente signaler fra dem i løbet af sekunder, selv når signalforholdene ikke er så gode.

A-GPS-dataene opdateres en gang om dagen. Den nyeste A-GPS-datafil opdateres automatisk til din M400, når du synkroniserer din M400 med Flow-webservicen via FlowSync-software eller med Flow-appen.

Udløbsdato for A-GPS

A-GPS-datafilen er gyldig i op til 14 dage. Positionsnøjagtigheden er relativ høj i løbet af de første tre dage og reduceres progressivt i løbet af den 10. til 14. dag. Regelmæssige opdateringer hjælper med at sikre et højt niveau af positionsnøjagtighed.

Du kan kontrollere udløbsdatoen for den aktuelle A-GPS-datafil fra din M400. I M400 skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger > Om dit produkt > A-GPS udl.dato. Hvis datafilen er udløbet, bør du synkronisere din M400 med Flow-webservicen via FlowSync-software eller med Flow-appen for at opdatere A-GPS-data.

Når A-GPS-datafilen er udløbet, kan det tage længere tid at hente den aktuelle position.

GPS-funktioner

M400 indeholder følgende GPS-funktioner:

  • Højde, opstigning og nedstigning: Højdemåling i realtid samt opstegne og nedstegne meter/fod.
  • Distance: Nøjagtig distance under og efter dit træningspas.
  • Hastighed/tempo: Nøjagtige oplysninger om hastighed/tempo under og efter dit træningspas.
  • Løbeindeks: I M400 er løbeindekset baseret på puls- og hastighedsdata, der måles under løbet. Det giver oplysninger om dit præstationsniveau, både aerob kondition og løbeøkonomi.
  • Tilbage til start: Fører dig til dit startpunkt på den kortest mulige afstand og viser afstanden til dit startpunkt. Nu kan du afprøve mere dristige ruter og udforske dem på sikker vis, med visheden om at du kun skal berøre en enkelt knap for at se retningen til dit startpunkt.

For at opnå den bedste GPS-ydeevne bør du bære M400 på dit håndled med displayet opad. Pga. GPS-antennens placering på M400 anbefales det ikke at bære den med displayet på undersiden af dit håndled. Når du anbringer den på et cykelstyr, skal du sørge for, at displayet vender opad.