Du er her: Funktioner > Aktivitetsmåling 24/7

24/7 aktivitetsmåling

M400 sporer din aktivitet med et internt 3D-accelerometer, der registrerer dit håndleds bevægelser. Funktionen analyserer hyppigheden, intensiteten og regelmæssigheden af dine bevægelser sammen med din fysiske information, hvormed du kan se, hvor aktiv du virkelig er i din dagligdag, ud over din regelmæssige træning.

Aktivitetsmål

Din M400 giver dig et aktivitetsmål hver dag og vejleder dig, så du kan nå det. Aktivitetsmålet er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde i indstillingerne af Dagligt aktivitetsmål i Flow-webservicen. Log ind på Flow-webservicen, klik på dit navn/profilbillede øverst til højre, og gå ind på fanen Dagligt aktivitetsmål i Indstillinger.

Indstillingen af Dagligt aktivitetsmål giver dig valget mellem tre aktivitetsniveauer. Vælg det, der bedst beskriver din typiske dag og aktivitet (se nummer 1 på billedet herunder). Under valgområdet (se nummer 2 på billedet herunder) kan du se, hvor aktiv du skal være for at nå dit daglige aktivitetsmål på det valgte niveau. Hvis du f.eks. er kontorarbejder og sidder ned det meste af dagen, forventes det, at du kan nå ca. fire timers aktivitet af lav intensitet på en almindelig dag. Der er højere forventninger til personer, som står op og går en masse i løbet af deres arbejdsdag.

Den tid, du skal være aktiv i løbet af dagen for at nå dit aktivitetsmål, afhænger af det valgte niveau og intensiteten af dine aktiviteter. Nå dit mål hurtigere med mere intense aktiviteter, eller forbliv aktiv ved et lidt mere moderat tempo i løbet af dagen. Alder og køn påvirker også den intensitet, du har brug for, hvis du skal nå dit aktivitetsmål. Jo yngre du er, des mere intens skal din aktivitet være.

Aktivitetsdata

M400 fylder gradvist aktivitetslinjen op for at angive din fremadskriden mod dit daglige mål. Når linjen er fuld, har du nået dit mål. Du kan se aktivitetslinjen i Dagens aktivitet og i tidsvisning (skift urets display ved at trykke på OP og holde den nede).

I Dagens aktivitet kan du se, hvor aktiv din dag har været indtil videre, og få vejledning til, hvordan du når dit mål.

  • Aktivitet
    • Aktiv tid: Aktiv tid angiver den akkumulerede tid af kropsbevægelser, som gavner dit helbred.
    • Kalorier: Viser, hvor mange kalorier du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).
    • Skridt: Skridt, du har gået indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
  • Mangler: Din M400 giver dig muligheder for at nå dit daglige aktivitetsmål. Den fortæller dig, hvor meget længere du skal være aktiv, hvis du vælger aktiviteter med lav, mellemhøj eller høj intensitet. Du har ét mål, men flere måder at nå det på. Det daglige aktivitetsmål kan nås ved lave, mellemhøje eller høje intensiteter. I M400 betyder 'op' lav intensitet, 'gang' betyder middelhøj intensitet, og 'jogging' betyder høj intensitet. Du kan finde flere eksempler på aktiviteter af lav, middelhøj og høj intensitet på Flow-webservicen og -mobilappen og vælge den bedste måde at nå dit mål på.

Advarsel om inaktivitet

Det er alment kendt, at fysisk aktivitet er en vigtig faktor for at bevare helbredet. Ud over at være fysisk aktiv er det vigtigt at undgå at sidde ned for længe. Det er dårligt for helbredet at sidde ned i længere tid, selv på de dage, hvor du træner og får nok daglig aktivitet. Din M400 holder øje med, om du er inaktiv for lang tid i løbet af dagen, og dette hjælper dig med at bryde den tid, du sidder ned, for at undgå dens negative indvirkning på dit helbred.

Hvis du har siddet stille i næsten en time, får du en advarsel om inaktivitet - Det er tid til at bevæge sig vises. Rejs dig og find din egen måde at være aktiv på. Gå en kort tur, stræk dig eller lav noget andet let aktivitet. Meddelelsen forsvinder, når du begynder at bevæge dig eller trykker på en vilkårlig knap. Hvis du ikke bliver aktiv inden for fem minutter, får du et aktivitetsstempel, som du kan se på Flow-appen og Flow-webservicen efter synkronisering.

Du kan slå advarsel til eller fra under Indstillinger > Generelle indstillinger > Advarsel om inaktivitet.

Flow-appen giver dig den samme meddelelse, hvis den har en Bluetooth-forbindelse til din M400.

Både Polar Flow-appen og Polar Flow-webtjenesten viser dig, hvor mange inaktivitetsstempler du har modtaget. På denne måde kan du gennemgå din daglige rutine og foretage ændringer, så du får en mere aktiv livsstil.

Søvninformation på Flow-webservicen og Flow-appen

M400 sporer din tiden og kvaliteten af din søvn (rolig eller urolig), hvis du har den på om natten. Du behøver ikke at slå søvntilstanden til, da enheden automatisk registrerer, at du sover, ud fra dit håndleds bevægelser. Tiden og kvaliteten af din søvn (rolig eller urolig) vises på Flow-webservicen og Flow-appen, når M400 er blevet synkroniseret.

Din søvn er den længste kontinuerlige hviletid, som finder sted inden for 24 timer, der starter fra kl. 18:00 / 6 om eftermiddagen til den næste dag kl. 18:00 / 6 om eftermiddagen. Afbrydelser på under én time i din søvn standser ikke søvnmålingen, men de regnes ikke med i søvntiden. Afbrydelser på over én time stopper målingen af søvntid.

De perioder, hvor du sover roligt og ikke bevæger dig særligt meget, regnes som rolig søvn. De perioder, hvor du bevæger dig og skifter stilling, regnes som urolig søvn. I stedet for blot at opsummere alle perioderne uden bevægelser, lægger algoritmen mere vægt på lange end korte perioder uden bevægelser. Procentdelen af rolig søvn sammenligner den tid, du har sovet roligt, med den samlede søvntid. Rolig søvn er meget individuel og bør fortolkes sammen med søvntiden.

Hvis du kender til mængden af rolig og urolig søvn, får du et indblik i, hvordan du sover om natten, og om det påvirkes af evt. ændringer i din dagligdag. Dette kan muligvis hjælpe dig med at finde måder til at forbedre din søvn og føle dig udhvilet i løbet af dagen.

Aktivitetsdata i Flow-appen og Flow-webservicen

Med mobilappen Polar Flow kan du følge og analysere dine aktivitetsdata undervejs og få dine data synkroniseret trådløst fra din M400 til Polar Flow-servicen. Flow-webservicen giver dig det mest detaljerede indblik i din aktivitetsinformation.

.