Du er her: Indstillinger > Fysiske indstillinger

Fysiske indstillinger

For at få vist og redigere dine fysiske indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Fysiske indstillinger. Det er vigtigt, at du angiver de nøjagtige fysiske indstillinger, især når du indstiller din vægt, højde, fødselsdato og dit køn, da disse påvirker nøjagtigheden af måleværdierne, som f.eks. pulszonegrænserne og kalorieforbrændingen.

Fysiske indstillinger indeholder:

 • Vægt
 • Højde
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Træningsbaggrund
 • Maksimumpuls

Vægt

Angiv din vægt i kilogram (kg) eller pund (lb).

Højde

Angiv din højde i centimeter (metriske) eller i fod og tommer (britiske).

Fødselsdato

Angiv din fødselsdag. Rækkefølgen for datoindstillingerne afhænger af den tidsvisning og det datoformat, du har valgt (24t: dag - måned - år / 12t: måned - dag - år).

Køn

Vælg Mand eller Kvinde.

Træningsbaggrund

Træningsbaggrund er en vurdering af dit langvarige fysiske aktivitetsniveau. Vælg det alternativ, der bedst beskriver den samlede mængde og intensiteten af din fysiske aktivitet i løbet af de seneste tre måneder.

 • Sjælden (0-1 t/uge): Motion er ikke en fast bestanddel af dit liv. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder.
 • Regelmæssig (1-3 t/uge): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks. 5-10 km eller 3-6 mil om ugen eller bruger 1-3 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet.
 • Ofte (3-5 t/uge): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks. 20-50 km/12-31 mil om ugen eller bruger 3-5 timer pr. uge på lignende fysiske aktiviteter.
 • Hård (5-8 t/uge): Du træner mindst 5 gange om ugen ved høj intensitet, og du deltager muligvis ind imellem i sportsbegivenheder.
 • Semi-pro (8-12 t/uge): Du træner med høj intensitet næsten hver dag, og du træner for at forbedre formen til konkurrencer.
 • Pro (>12 t/uge): Du er udholdenhedsatlet. Du træner hårdt for at forbedre formen til konkurrencer.

Maksimumpuls

Indstil din maksimumpuls, hvis du kender din aktuelle maksimale pulsværdi. Din aldersberegnede maksimale pulsværdi (220-alder) vises som standardindstilling, når du indstiller denne værdi for første gang.

HRmax bruges til at beregne energiforbrug med. HRmax er det højeste antal hjerteslag i minuttet under maksimal fysisk anstrengelse. Den mest nøjagtige metode til fastsættelse af din individuelle HRmax er at udføre en maksimal træningsstresstest i et laboratorium. HRmax er også afgørende, når du bestemmer træningsintensiteten. Den er individuel og afhænger af alder og arvemæssige faktorer.