Du er her: Træning > Funktioner under træning

Funktioner under træning

Tag en omgang

Tryk på START for at måle en omgang. Omgange kan også tages automatisk. I sportsprofilindstillinger skal Autom. omgang indstilles til Omgangsdistance eller Omgangsvarighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, efter hver omgang er taget.

Lås en puls- eller hastighedszone

Tryk på START og hold den nede for at låse den puls- eller hastighedszone, du befinder dig i. Vælg Pulszone eller Hastighedszone. Hvis du vil låse zonen eller låse den op, skal du trykke på START og holde den nede. Hvis din puls eller hastighed bevæger sig uden for den låste zone, får du besked via lydfeedback.

Skift interval under en interval træning

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Start næste interval fra listen, og tryk på START (hvis der vælges manuel intervalændring, når træningen oprettes). Hvis der vælges automatisk, ændres intervallet automatisk, når du har afsluttet et interval. Du får besked gennem en tilbagemelding via lyd.

Skift indstillinger i Hurtigmenu

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Du kan ændre visse indstillinger uden at afbryde dit træningspas midlertidigt. Få detaljerede oplysninger under Hurtigmenu.