Du er her: Kom i gang > Parring

Parring

Inden du tager en ny Bluetooth Smart ® pulsmåler eller mobil enhed (smartphone, tablet) i brug, skal den parres med din M400. Parringen tager kun nogle få sekunder og sikrer, at din M400 kun modtager signaler fra dine sensorer og enheder, og giver mulighed for en gruppetræning, der er fri for forstyrrelser. Sørg for at udføre parringen derhjemme, inden du deltager i en begivenhed eller et løb, for at forhindre forstyrrelser pga. datatransmission.

Par en pulsmåler med M400

En pulsmåler kan parres med din M400 på to måder:

 1. Tag pulsmåleren på, og tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. Strejf din enhed med M400 for at parre vises. Strejf din pulsmåler med M400, og vent på, at den bliver fundet.
 3. Enheds-id'et Par Polar H7 xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Tag pulsmåleren på. På M400 skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par anden enhed og trykke på START.
 2. M400 går i gang med at søge efter din pulsmåler.
 3. Når pulsmåleren er fundet, vises enheds-id'et Par Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Par en skosensor med M400

Kontrollér, at skosensoren er sat korrekt på din sko. For yderligere oplysninger om opsætning af skosensoren henvises der til brugervejledningen til skosensoren.

En skosensor kan parres med din M400 på to måder:

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. Strejf din skosensor med M400, og vent på, at den bliver fundet.
 3. Enheds-ID'et Par Polar RUN xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. M400 går i gang med at søge efter din skosensor.
 3. Når skosensoren er fundet, vises der Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Der er yderligere oplysninger under Polar Skosensor Bluetooth Smart.

Par en mobil enhed med M400

Inden parringen af en mobil enhed skal du

 • udføre opsætningen på flow.polar.com/start, som beskrevet i kapitlet Opsæt din M400
 • downloade Flow app fra App Store
 • sørge for, at bluetooth er slået til på din mobile enhed, og flytilstand er ikke slået til.

Sådan parrer du en mobil enhed:

 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto, som du oprettede, da du opsatte din M400.
 2. Vent på, at visningen Tilslut produkt vises på din mobile enhed (Venter på M400 vises).
 3. Tryk på TILBAGE og hold den nede i tidsindstillingen i M400.
 4. Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 5. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast pinkoden, der vises på din M400.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto.
 2. Vent på, at visningen Tilslut produkt vises på din mobile enhed (Venter på M400) vises.
 3. I M400 skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par og synkroniser mobilenhed og trykke på START
 4. Bekræft fra anden enheds-PIN xxxxxx vises på din M400. Indtast PIN-koden fra M400 på mobilenheden. Parringen starter.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Par Balance-vægt med M400

En Polar Balance-vægt kan parres med din M400 på to måder:

 1. Træd op på vægten. Displayet viser din vægt.
 2. Efter en biplyd begynder Bluetooth-ikonet på vægtens display at blinke, hvilket betyder, at der nu er forbindelse. Vægten er klar til at blive parret med din M400.
 3. Tryk på TILBAGE-knappen og hold den nede i 2 sekunder på din M400. Vent, til displayet angiver, at parringen er udført.

eller

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. M400 går i gang med at søge efter din vægt.
 3. Træd op på vægten. Displayet viser din vægt.
 4. Når vægten er fundet, vises enheds-id'et Polar scale xxxxxxxx på din M400.
 5. Tryk på START, der vises Parring.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

Vægten kan parres med 7 forskellige Polar-enheder. Når antallet af parrede enheder er højere end 7, vil den første parring blive fjernet og erstattet.

Slet en parring

Sådan sletter du en parring med en sensor eller mobil enhed:

 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Parrede enheder, og tryk på START.
 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på START.
 3. Slet parring? vises. Vælg Ja og tryk på START.
 4. Parring slettet vises, når du er færdig.