Du er her: Træning > Start et træningspas

Start et træningspas

Tag pulsmåleren på, og sørg for, at du har parret den med din M400.

 

Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.

Vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge, med OP/NED.

For at ændre sportsprofilindstillingerne, inden du starter dit pas (i førtræningstilstand), skal du trykke og holde LYS nede for at åbne Hurtigmenu. For at vende tilbage til førtræningstilstanden skal du trykke på TILBAGE.

Hvis du har aktiveret GPS-funktionen, går M400 automatisk i gang med at søge efter signalerne.

Forbliv i førtræningstilstanden, indtil M400 har fundet GPS-satellitsignalerne og din pulsmåler for at sikre, at dine træningsdata er nøjagtige.

Gå udenfor og væk fra høje bygninger og træer for at opfange GPS-satellitsignaler. For at opnå den bedste GPS-ydeevne bør du bære M400 på dit håndled med displayet opad. Hold den vandret foran dig og væk fra brystet. Hold armen stille og over brystniveau under søgningen. Stå stille, indtil M400 har fundet satellitsignalerne.

Procentværdien, der vises ved siden af GPS-ikonet , angiver, hvornår GPS'en er klar. Når den når 100 %, vises der OK, og du er klar til at gå i gang. M400 har fundet dit pulsmålersignal, når din puls vises. Når M400 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

GPS-signalerne hentes hurtigt ved hjælp af assisteret GPS (A-GPS). A-GPS-datafilen opdateres automatisk til din M400, når du synkroniserer din M400 med Flow-webservicen via FlowSync-softwaren. Hvis A-GPS-datafilen er udløbet, eller du endnu ikke har synkroniseret din M400, kan det tage længere tid at hente den aktuelle position. Få flere oplysninger under Assisteret GPS (A-GPS).

Pga. GPS-antennens placering på M400 anbefales det ikke at bære den med displayet på undersiden af dit håndled. Når du anbringer den på et cykelstyr, skal du sørge for, at displayet vender opad.

Under træningen kan du ændre træningsvisningen med OP/NED. For at ændre indstillinger uden at stoppe træningsmålingen skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. Få flere oplysninger under Hurtigmenu.

Tryk på knappen TILBAGE for at afbryde et træningspas midlertidigt. Træning midlertidigt afbrudt vises, og M400 skifter til pausetilstand. Fortsæt dit træningspas ved at trykke på START.

Stop et træningspas ved at trykke på knappen TILBAGE og holde den nede i tre sekunder under træningsmåling eller i pause-tilstand, indtil der vises Træning afsluttet.

Start et træningspas med træningsmål

Du kan oprette detaljerede træningsmål i Flow-webservicen og synkronisere dem til din M400 gennem Flowsync software eller Flow-app. Under træningen er det let at følge vejledningen på enheden.

Gør følgende for at starte et træningspas med et træningsmål:

 1. Gå i gang ved at åbne Dagbog eller Favoritter.

 2. I Dagbog skal du vælge den dag, målet er planlagt til, og trykke på START. Vælg derefter målet fra listen, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

  eller

  Vælg målet fra listen i Favoritter, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

 3. Tryk på START for at åbne førtræningstilstanden, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.

 4. Når M400 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Få flere oplysninger om træningsmål under Træningsmål.

Start et træningspas med intervaltimer

Du kan indstille en gentagelse eller to skiftevis tids- og/eller distancebaserede timere til at vejlede dine trænings- og restitutionsfaser i intervaltræning.

 1. Gå i gang ved at åbne Timere > Intervaltimer. Vælg Indstil timer(e) for at oprette nye timere.
 2. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret:
  • Tidsbaseret: Definér minutter og sekunder for timeren, og tryk på START.
  • Distancebaseret: Indstil distancen for timeren, og tryk på START.
 3. Indstil anden timer? vises. Vælg Ja og gentag trin 2 for at indstille en anden timer.
 4. Når du er færdig, skal du vælge Start X.XX km / XX:XX og trykke på START for at åbne førtræningstilstanden. Vælg derefter den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 5. Når M400 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Du kan også starte Intervaltimer under passet, f.eks. efter opvarmning. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Intervaltimer.

Start et træningspas med Sluttids-beregner

Indstil distancen for dit træningspas, og M400 vurderer passets sluttid i henhold til din hastighed.

 1. Gå i gang ved at åbne Timere > Sluttids-beregn.
 2. For at indstille en mål-distance skal du gå ind på Indstil distance og vælge 5.00 km, 10.00 km, 1/2 maraton, Maraton eller Indstil anden distance. Vælg START. Hvis du vælger Indstil anden distance, skal du indstille distancen og trykke på START. Sluttid bliver estimeret for XX.XX vises.
 3. Vælg Start XX.XX km / X.XX mi og tryk på START for at åbne førtræningstilstanden. Vælg derefter den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 4. Når M400 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Du kan også starte Sluttids-beregn. under passet, f.eks. efter opvarmning. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Sluttids-beregn.