Du er her: Indstillinger > Hurtigmenu

Hurtigmenu

Hurtigmenu i førtræningstilstand

I førtræningstilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at få adgang til den aktuelt valgte sportsprofil:

 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth® Smart.
 • Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil).
 • Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pauseTil, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig.
 • Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

Hurtigmenu i træningsvisning

I træningsvisning skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I træningsvisningens Hurtigmenu kan du:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.
 • Indstille baggrundslys: Slå konstant baggrundslys Til eller Fra. Når indstillingen er slået til, forbliver baggrundslyset tændt hele tiden. Du kan slukke og tænde for baggrundslyset igen ved at trykke på LYS. Bemærk, at batteriets levetid forkortes, når denne funktion anvendes.
 • Søge efter sensor: Søg efter en pulsmåler eller skosensor.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth® Smart.
 • Interval-timer: Opret intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas. Vælg Start X.XX km / XX:XX for at bruge en tidligere indstillet timer eller oprette en ny timer i Indstil timer.
 • Sluttids-beregner : Indstil distancen for dit træningspas, og M400 vurderer passets sluttid i henhold til din hastighed. Vælg Start XX.XX km / X.XX mi for at bruge en tidligere indstillet mål-distance, eller indstil et nyt mål i Indstil distance.
 • Info om aktuel position: Dette kan kun vælges, hvis GPS er slået til i sportsprofilen.
 • Slå positionsvejledning til: Funktionen Tilbage til start fører dig tilbage til startpunktet af dit træningspas. Vælg Slå positionsvejledning til, og tryk på START. Visning af pile i positionsvejl. slået til vises, og M400 skifter til visningen Tilbage til start. Få flere oplysninger under Tilbage til start.

Hurtigmenu i pausetilstand

I pausetilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I pausetilstandens Hurtigmenu kan du:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.
 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth® Smart.
 • Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil).
 • Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pauseTil, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig.
 • Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

GPS -måling skal slås til for at bruge automatisk pause eller distancebaseret automatisk omgang.