Du er her: Indstillinger > Sportsprofilindstillinger

Sportsprofilindstillinger

Justér sportsprofilindstillingerne, så de passer bedst til dine træningsbehov. I M400 kan du redigere visse sportsprofilindstillinger i Indstillinger > Sportsprofiler. Du kan f.eks. slå GPS til eller fra i forskellige sportsgrene.

Der findes en lang række tilpasningsmuligheder på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow.

Der vises som standard fire sportsprofiler i førtræningstilstanden. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsgrene på din liste og synkronisere dem til din M400. Du kan have højst 20 sportsgrene ad gangen på din M400. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset.

Som standard indeholder Sportsprofiler:

 • Løb
 • Cykling
 • And. udendørs
 • And. indendørs

Hvis du har redigeret dine sportsprofiler på Flow-webservicen inden dit første træningspas og synkroniseret dem til din M400, indeholder sportsprofillisten de redigerede sportsprofiler.

Indstillinger

For at se eller ændre sportsprofilindstillinger skal du gå ind på Indstillinger > Sportsprofiler og vælge den profil, du ønsker at redigere. Du kan også få adgang til indstillingerne af den aktuelt valgte profil fra førtræningstilstand ved at trykke på LYS og holde den nede.

 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth® Smart.
 • Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil).
 • Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pauseTil, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig.

GPS -måling skal slås til for at bruge automatisk pause.

 • Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

GPS -måling skal slås til for at bruge distancebaseret automatisk omgang.