Vă aflați aici: Antrenament > Purtarea senzorului pentru ritm cardiac

Purtarea senzorului pentru ritm cardiac

Utilizaţi senzorii noştri pentru ritm cardiac când vă antrenaţi pentru a obţine randamentul maxim de la caracteristicile unice ale Smart Coaching de la Polar. Datele despre ritmul cardiac vă oferă o perspectivă asupra condiţiei dumneavoastră fizice şi a modului în care corpul dumneavoastră răspunde la antrenament. Acest lucră vă va ajuta să alergaţi la intensitatea corectă şi să vă îmbunătăţiţi forma fizică.

Cu toate că există numeroase indicii subiective în ceea ce priveşte modul în care se comportă organismul dumneavoastră în timpul exerciţiilor (efortul perceput, ritmul respiraţiei, senzaţiile fizice), niciunul nu este atât de credibil ca măsurarea ritmului cardiac. Acesta este un element obiectiv şi este afectat deopotrivă de factori interni şi externi - ceea ce înseamnă că veţi avea o măsurare fidelă a stării dumneavoastră fizice.

Interconectarea senzorului pentru ritm cardiac

  1. Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac şi apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament.
  2. Este afişat To pair, touch your sensor with M400 (Pentru interconectare, atingeţi senzorul cu M400), atingeţi senzorul pentru ritm cardiac cu dispozitivul M400 , apoi aşteptaţi ca acesta să fie găsit.
  3. Se afişează identificatorul dispozitivului Pair Polar H7 xxxxxxxx (Interconectare Polar H7 xxxxxxxx). Alegeţi Yes (Da).
  4. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Puteţi interconecta senzorul noi şi în Settings > General settings > Pair and sync > Pair new device (Setări > Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Interconectare dispozitiv nou). Pentru informaţii suplimentare despre interconectare, consultaţi Interconectarea.

  1. Umeziţi zonele cu electrozi ale curelei.
  2. Ataşaţi conectorul la curea.
  3. Ajustaţi lungimea curelei pentru a se potrivi fix, dar confortabil. Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului, imediat sub muşchii pieptului şi ataşaţi cârligul la celălalt capăt al curelei.
  4. Verificaţi dacă zonele umede cu electrozi sunt bine lipite pe piele şi dacă sigla Polar de pe conector este în poziţie centrală şi orientată în sus.

Detaşaţi conectorul de la curea şi clătiţi cureaua sub jet de apă după fiecare sesiune de antrenament. Transpiraţia şi umezeala pot menţine senzorul pentru ritm cardiac activat, aşadar amintiţi-vă să-l uscaţi şi pe acesta.