Vă aflați aici: Noţiuni introductive > Interconectarea

Interconectarea

Înainte de a pune în funcţiune un senzor pentru ritmul cardiac Bluetooth Smart ® sau un dispozitiv mobil nou (smartphone sau tabletă), acesta trebuie să fie interconectat cu dispozitivul dumneavoastră M400. Interconectarea nu durează decât câteva secunde şi asigură primirea semnalelor de către dispozitivul M400 numai de la senzorii şi dispozitivele dumneavoastră, permiţând antrenamentul fără perturbări într-un grup. Înainte de a începe un eveniment sau o cursă, asiguraţi-vă că aţi făcut interconectarea acasă pentru a împiedica interferenţa produsă de transmisia datelor.

Interconectarea unui senzor pentru ritm cardiac cu M400

Există două moduri de a interconecta un senzor pentru ritm cardiac cu dispozitivul M400:

 1. Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac şi apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament.
 2. Este afișat mesajul Pentru interconectare, atingeți dispozitivul cu M400. Atingeți senzorul de ritm cardiac cu M400 și așteptați să fie găsit.
 3. Se afișează identificatorul dispozitivului Pair Polar H7 xxxxxxxx (Interconectare Polar H7 xxxxxxxx). Alegeţi Yes (Da).
 4. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

 1. Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac. Pe dispozitivul M400, accesați General Settings > Pair and sync > Pair other device (Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectare alt dispozitiv) și apăsați pe START.
 2. M400 începe să caute senzorul pentru ritm cardiac.
 3. După ce senzorul pentru ritm cardiac este găsit, se afișează identificatorul dispozitivului Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Apăsați pe START. Apare opțiunea Pairing (Interconectare).
 5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Interconectarea unui senzor de mers cu M400

Verificaţi dacă senzorul de mers a fost corect fixat la pantof. Pentru informaţii suplimentare despre configurarea senzorului de ritm, consultaţi manualul de utilizare al acestuia.

Există două modalităţi pentru interconectarea unui senzor de mers cu dispozitivul dvs. M400:

 1. Apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament.
 2. Atingeţi senzorul de mers cu M400 şi aşteptaţi să fie găsit.
 3. Se afişează identificatorul dispozitivului Pair Polar RUN xxxxxxxx (Interconectare Polar RUN xxxxxxxx). Alegeţi Yes (Da).
 4. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

 1. Accesați secțiunea General Settings > Pair and sync > Pair other device (Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectarea unui alt dispozitiv) și apăsați pe START.
 2. M400 începe să caute senzorul dvs. de mers.
 3. După ce senzorul de mers este găsit, se afişează Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Apăsaţi START, se afişează Pairing (Interconectare).
 5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Pentru mai multe informații, consultați senzorul de mers Polar Bluetooth Smart.

Interconectarea unui dispozitiv mobil cu M400

Înainte de a interconecta un dispozitiv mobil

 • realizați configurarea la flow.polar.com/start, în modul descris în capitolul Configurați dispozitivul M400;
 • descărcați aplicația Flow din App Store;
 • asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil are funcția Bluetooth pornită, iar modul avion nu este activ.

Pentru a interconecta un dispozitiv mobil:

 1. Pe dispozitivul mobil, deschideți aplicația Flow și conectați-vă la contul dvs. Polar pe care l-ați creat în momentul configurării dispozitivului M400.
 2. Așteptați să apară ecranul Connect product (Conectare produs) pe dispozitivul mobil (se afișează mesajul Waiting for M400 (Se așteaptă M400).
 3. În modul de timp M400, apăsaţi lung butonul BACK (Înapoi).
 4. Se afişează Connecting to device (Conectare la dispozitiv), urmat de Connecting to app (Conectare la aplicaţie).
 5. Acceptaţi solicitarea de interconectare Bluetooth pe dispozitivul mobil şi introduceţi codul PIN afişat pe dispozitivul M400.
 6. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

 1. Pe dispozitivul mobil, deschideţi aplicaţia Flow şi conectaţi-vă la contul dumneavoastră Polar.
 2. Așteptați să apară ecranul Connect product (Conectare produs) pe dispozitivul mobil (se afișează mesajul Waiting for M400 (Se așteaptă M400).
 3. În M400, accesați Settings > General settings > Pair and sync > Pair and sync mobile device (Setări > Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectare și sincronizare dispozitiv mobil) și apăsați pe START.
 4. Pe dispozitivul M400, este afișat mesajul Confirm from other device pin xxxxxx (Confirmați codul PIN xxxxxx pe celălalt dispozitiv). Introduceți codul PIN al dispozitivului M400 în dispozitivul mobil. Interconectarea începe.
 5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Interconectarea cântarului Polar Balance cu dispozitivul M400

Există două moduri în care puteți conecta un cântar Polar Balance cu dispozitivul M400:

 1. Urcați pe cântar. Pe afișaj apare greutatea dumneavoastră.
 2. După un semnal sonor, pictograma Bluetooth de pe afișajul cântarului va pâlpâi, ceea ce înseamnă că dispozitivul poate fi conectat. Cântarul este pregătit pentru interconectarea cu dispozitivul M400.
 3. Țineți apăsat butonul BACK (Înapoi) de pe dispozitivul M400 timp de 2 secunde și așteptați până când afișajul indică faptul că interconectarea a fost realizată.

sau

 1. Accesați secțiunea General Settings > Pair and sync > Pair other device (Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectarea unui alt dispozitiv) și apăsați pe START.
 2. Dispozitivul M400 începe să caute cântarul.
 3. Urcați pe cântar. Pe afișaj apare greutatea dumneavoastră.
 4. Odată ce cântarul este găsit, identificatorul dispozitivului Polar scale xxxxxxxx (Cântarul Polar xxxxxxxx) apare pe dispozitivul M400.
 5. Apăsați pe START. Apare opțiunea Pairing (Interconectare).
 6. După finalizare, apare mesajul Pairing completed (Interconectare finalizată).

Cântarul poate fi interconectat cu 7 dispozitive Polar. Când se încearcă interconectarea unui număr de peste 7 dispozitive, primul dispozitiv interconectat va fi eliminat și înlocuit.

Ştergerea unei interconectări

Pentru a şterge o interconectare cu un senzor sau un dispozitiv mobil:

 1. Accesaţi Settings > General settings > Pair and sync > Paired devices (Setări > Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Dispozitive interconectate) şi apăsaţi START.
 2. Alegeţi dispozitivul pe care doriţi să-l ştergeţi din listă şi apăsaţi START (PORNIRE).
 3. Se afişează Delete pairing? (Ştergere interconectare?), alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi START (PORNIRE).
 4. Este afişat mesajul Pairing deleted (Interconectare ştearsă) când aţi terminat.