Vă aflați aici: Antrenament > Începerea unei sesiuni de antrenament

Începerea unei sesiuni de antrenament

Purtaţi senzorul pentru ritmul cardiac şi asiguraţi-vă că l-aţi interconectat cu dispozitivul dvs. M400.

 

În vederea timp, apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament.

Alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l folosiţi răsfoind cu SUS/JOS.

Pentru a schimba setările profilului sportiv înainte de începerea sesiunii (în modul preliminar antrenamentului), apăsaţi şi menţineţi apăsat UŞOR pentru a introduce Quick Menu (Meniul Rapid). Pentru a reveni la modul preliminar antrenamentului, apăsaţi ÎNAPOI.

Dacă aţi activat funcţia GPS, M400 va începe automat căutarea semnalelor.

Rămâneţi în modul preliminar antrenamentului până când M400 a identificat semnalele GPS prin satelit și senzorul ritmului cardiac pentru a vă asigura că datele dumneavoastră de antrenament sunt exacte.

Pentru a recepţiona semnalele sateliţilor GPS, mergeţi în exterior şi la distanţă de clădirile şi pomii înalţi. Pentru performanţă optimă a GPS-ului, purtaţi dispozitivul M400 pe mână cu afişajul orientat în sus. Menţineţi-l în poziţie orizontală în faţa dumneavoastră şi la distanţă de piept. Ţineţi braţul în poziţie staţionară şi ridicat deasupra nivelului pieptului în timpul căutării. Staţi nemişcat şi menţineţi poziţia până când M400 a găsit semnalele sateliţilor.

Valoarea procentuală aratată alături de simbolul GPS indică atunci când GPS-ul este pregătit. Când acesta atinge nivelul 100 %, se afişează OK şi sunteţi gata de pornire. M400 a găsit semnalul senzorului pentru ritm cardiac când este afişat ritmul dvs. cardiac. Când M400 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

Achiziţia GPS este rapidă cu ajutorul GPS-ului asistat (A-GPS). Un fişier de date A-GPS este actualizat automat în dispozitivul dvs. M400 când vă sincronizaţi dispozitivul M400 cu serviciul web Flow prin intermediul programului FlowSync. Dacă fişierul de date A-GPS a expirat sau nu v-aţi sincronizat încă dispozitivul M400, este nevoie de mai mult timp pentru obţinerea poziţiei actuale. Pentru mai multe informații, consultați Assisted GPS (A-GPS) (GPS asistat (A-GPS)).

Datorită locația antenei GPS pe M400, nu este recomandat să-l purtaţi cu afișajul pe partea inferioară a încheieturii mâinii. Când îl purtaţi pe cadrul unei biciclete, asiguraţi-vă că afişajul este orientat în sus.

În timpul unei înregistrări a antrenamentului, puteţi schimba vizualizarea antrenamentului cu SUS/JOS. Pentru schimbarea setărilor fără oprirea înregistrării antrenamentului, ţineţi apăsat LUMINĂ pentru a intra în Quick menu (Meniu rapid). Pentru mai multe informații, consultați Meniu Rapid.

Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi butonul ÎNAPOI. Este afişat mesajul Recording paused (Înregistrare întreruptă) când M400 intră în modul pauză. Pentru a continua sesiunea de antrenament, apăsaţi START.

Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ÎNAPOI timp de trei secunde în timpul înregistrării sau în modul pauză până la afişarea mesajului Recording ended (Înregistrare încheiată).

Începerea unei sesiuni cu ţintă de antrenament

Puteţi crea obiective de antrenament detaliate în serviciul web Flow şi le puteţi sincroniza cu M400 prin software-ul Flowsync sau aplicaţia Flow. În timpul antrenamentului, puteţi urmări c uşurinţă ghidarea pe dispozitivul dvs.

Pentru a începe o sesiune de antrenament cu o ţintă de antrenament, procedaţi astfel:

 1. Începeţi mergând la Diary (Jurnal) sau Favorites (Favorite).

 2. În Diary (Jurnal), alegeţi ziua în care este programată ţinta, apăsaţi START şi apoi alegeţi ţinta din listă şi apăsaţi START. Orice note pe care le-aţi adăugat la ţintă sunt afişate.

  sau

  În Favorites (Favorite), alegeţi obiectivul din listă şi apăsaţi START. Orice note pe care le-aţi adăugat la ţintă sunt afişate.

 3. Apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament şi alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l utilizaţi.

 4. Când M400 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

Pentru mai multe informaţii privind obiectivele de antrenament, consultaţi Obiective de antrenament.

Începerea unei sesiuni cu cronometrul de interval

Puteţi seta un timp care se repetă sau doi timpi alternativi și/sau temporizatoare în funcție de distanța parcursă pentru ghidarea fazelor de lucru și a fazelor de recuperare în intervalul de antrenament.

 1. Începeţi accesând Timers (Cronometre) > Interval timer (Cronometru de interval). Alegeţi Set timer(s) (Setare cronometru(e) pentru a crea cronometre noi.
 2. Alegeţi Time-based (În funcţie de timp) sau În funcţie de timp (În funcţie de distanţă):
  • Time-based (În funcţie de timp): Definiţi minutele şi secundele pentru temporizator şi apăsaţi START.
  • Distance-based (În funcţie de distanţă): Setaţi distanţa pentru temporizator şi apăsaţi START.
 3. Se afişează Set another timer? (Setaţi un alt cronometru?). Pentru a seta un alt cronometru, alegeţi Yes (Da) şi repetaţi pasul 2.
 4. Când aţi terminat, alegeţi Start X.XX km / XX:XX (Start X,XX km / XX:XX) şi apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament şi apoi alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l utilizaţi.
 5. Când M400 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

De asemenea puteţi porni Interval timer (Temporizatorul de interval) pe parcursul sesiunii, spre exemplu după încălzire. Apăsaţi şi menţineţi apăsat UŞOR pentru a introduce Quick menu (Meniu rapid) şi apoi alegeţi Interval timer (Temporizator interval).

Începerea unei sesiuni cu estimator al timpului de terminare

Setaţi distanţa pentru sesiunea dvs., iar M400 va estima timpul de finalizare al sesiunii în conformitate cu viteza dvs.

 1. Începeţi accesând Timers > Finish time estimator (Cronometre > Estimator timp terminare).
 2. Pentru a seta o distanţă ţintă, accesaţi Set distance (Setare distanţă) şi alegeţi 5.00 km (5,00 km), 10.00 km (10,00 km), 1/2 marathon (Semi-maraton), Marathon (Maraton) sau Set other distance (Setare altă distanţă). Apăsaţi START. Dacă alegeţi Set other distance (Setare altă distanţă), setaţi distanţa şi apăsaţi START. Se afişează Finish time will be estimated for XX.XX (Va fi estimat timpul de terminare pentru XX,XX).
 3. Alegeţi Start XX.XX km / X.XX mi (Porneşte XX.XX km / X.XX mi) şi apăsaţi START pentru a introduce modul preliminar antrenamentului, apoi alegeţi profitul sportiv pe care doriţi să-l folosiţi.
 4. Când M400 a găsit toate semnalele, apăsaţi START. Se afişează Recording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

De asemenea puteţi porni Finish time estimator (Estimare timp de finalizare) pe parcursul sesiunii, spre exemplu după încălzire. Apăsaţi şi menţineţi apăsat UŞOR pentru a introduce Quick menu (Meniu rapid) şi apoi alegeţi Finish time estimator (Estimare timp de finalizare).