Vă aflați aici: Setări > Setările ceasului

Setările ceasului

Pentru a vizualiza şi edita setările ceasului, accesaţi Settings > Watch settings (Setări > Setări ceas)

În Watch setttings (Setări ceas) veţi găsi:

  • Alarmă
  • Ora
  • Data
  • Ziua de început a săptămânii
  • Cadranul ceasului

Alarmă

Setaţi repetiţia alarmei:Off, Once, Monday to Friday (Dezactivat, O dată, De luni până vineri) sau Every day (În fiecare zi). Dacă alegeţi Once, Monday to Friday (O dată, De luni până vineri) sau Every day (În fiecare zi), setaţi şi ora pentru alarmă.

Când alarma este activată, o pictogramă ceas este afişată în vederea timp.

Oră

Setaţi formatul orei: 24 h sau 12 h. Apoi setaţi ora.

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, ora este actualizată automat din serviciu.

Data

Setaţi data. Setaţi şi Date format (Format dată), puteţi alege mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd, dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd, dd.mm.yyyy (ll/zz/aaaa, zz/ll/aaaa, aaaa/ll/zz, zz-ll-aaaa, aaaa-ll-zz, zz.ll.aaaa) sau yyyy.mm.dd (aaaa.ll.zz).

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, data este actualizată automat din serviciu.

Ziua de început a săptămânii

Alegeţi ziua de început a fiecărei săptămâni. Alegeţi Monday, Saturday (Luni, Sâmbătă) sau Sunday (Duminică).

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, ziua de început a săptămânii este actualizată automat din serviciu.

Cadranul ceasului

Alegeţi cadranul ceasului:

  • Daily Activity (Activitate zilnică + Data şi ora)
  • Your name and time (Numele dumneavoastră şi ora)
  • Analog (Analogic)
  • Big (Mare)