Vă aflați aici: Informaţii importante > Baterii

Bateriile

Dispozitivul Polar M400 este echipat cu o baterie internă, reîncărcabilă. Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare. Puteţi încărca şi descărca bateria de peste 300 de ori înainte de a apărea o scădere sesizabilă a capacităţii acesteia. Numărul de cicluri de încărcare variază, de asemenea, în funcţie de utilizare şi de condiţiile de funcţionare.

La sfârşitul duratei de viaţă a produsului, Polar vă încurajează să minimizaţi posibilele efecte ale deşeurilor asupra mediului şi a sănătăţii umane, respectând reglementările locale de eliminare a deşeurilor şi, acolo unde este posibil, apelând la colectarea separată a dispozitivelor electronice. Nu eliminaţi acest produs ca deşeu menajer nesortat.

Senzorul pentru ritm cardiac Polar H7 are o baterie înlocuibilă de către utilizator. Pentru a schimba singur bateria, vă rugăm să respectaţi cu atenţie instrucţiunile conform cu Schimbarea bateriei senzorului pentru ritm cardiac.

Pentru informaţii privind senzorul de mers Polar Bluetooth Smart®, consultaţi manualul utilizatorului privind produsul în cauză.

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Dacă este înghiţită, atunci contactaţi imediat doctorul. Bateriile se vor arunca conform reglementărilor locale.

Schimbarea bateriei senzorului pentru ritm cardiac

Pentru a înlocui singur bateria senzorului pentru ritm cardiac, urmaţi cu grijă instrucţiunile de mai jos:

Când înlocuiţi bateria, verificaţi ca inelul de etanşare să nu fie deteriorat, în acest caz trebuie să îl înlocuiţi cu unul nou. Puteţi achiziţiona seturile inel de etanşare/baterie de la distribuitorii Polar şi Centrele de service autorizate Polar. În SUA şi Canada, inele de etanşare suplimentare sunt disponibile la Centrele de service autorizate Polar. În SUA, sunt disponibile kituri de inele de etanşare/baterie şi la www.shoppolar.com.

La manevrarea unei baterii noi, complet încărcate, evitaţi contactul similar prinderii, adică simultan din ambele părţi, cu metal sau unelte conductoare electric, cum ar fi cleştii de sertizat. Aceasta poate scurtcircuita bateria, ducând la descărcarea acesteia mai rapidă. De obicei, scurtcircuitarea nu deteriorează bateria, dar îi poate reduce capacitatea şi durata de viaţă.

  1. Folosind o monedă, deschideţi capacul bateriei răsucindu-l în sens invers acelor de ceasornic în poziţia DESCHIS.
  2. Introduceţi bateria (CR 2025) în interiorul capacului cu partea pozitivă (+) spre capac. Asiguraţi-vă că inelul de etanşare este în canelură pentru a asigura rezistenţa la apă.
  3. Apăsaţi capacul înapoi în conector.
  4. Folosiţi moneda pentru a răsuci capacul în sensul acelor de ceasornic în poziţia ÎNCHIS.

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip eronat.