Vă aflați aici: Setări > Meniul rapid

Meniul rapid

Meniul rapid în modul pre-antrenament

În modul preliminar antrenamentului, apasă lung butonul LIGHT (Lumină) pentru a accesa setările profilului sportiv ales în prezent:

 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alege Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alege Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)) sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone de ritm cardiac): Verifică limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (Ritm cardiac vizibil pe alt dispozitiv): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegi opțiunea On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul tău cardiac.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alege opțiunea On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Stride sensor (Senzor de mers): Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Senzorul de mers Polar Bluetooth® Smart.
 • Speed View (Vizualizare viteză): Alege km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă ai ales unitățile imperiale, alege mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă).
 • Automatic pause (Pauză automată): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă pentru opțiunea automatic pause (pauză automată) setezi modul On (Activat), sesiunea ta este întreruptă automat când nu te mai miști.
 • Automatic lap (Tură automată): Alege Off (Dezactivat), Lap distance (Distanță tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegi Lap distance (Distanță tură), setează distanța la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegi Lap duration (Durată tură), setează durata după care este parcursă fiecare tură.

Meniul rapid în vizualizarea antrenament

În vizualizarea antrenament, apasă lung butonul LIGHT (Lumină) pentru a intra în Quick menu (Meniu rapid). În Quick menu (Meniu rapid) din vizualizarea antrenament, găsești:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apasă pe START pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apasă lung butonul LIGHT (Lumină).
 • Set backlight (Setare fundal luminos): Setează pentru lumina de fundal permanentă aprinsă opțiunea On (Activat) sau Off (Dezactivat). Când este activată, lumina de fundal rămâne permanent aprinsă. Poți dezactiva și activa din nou setarea luminii de fundal permanent aprinse apăsând pe butonul LIGHT (Lumină). Te rugăm să reții că utilizarea acestei funcții scurtează durata de viață a bateriei.
 • Search Sensor (Căutare senzor): Caută un senzor pentru ritmul cardiac sau un senzor de mers.
 • Stride sensor (Senzor de mers): Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Senzorul de mers Polar Bluetooth® Smart.
 • Interval timer (Cronometru de interval): Creează cronometre de interval pe baza timpului și/sau a distanței pentru a stabili exact fazele de activitate și de recuperare din sesiunile tale de antrenament cu intervale. Alege Start X.XX km / XX:XX (Start X,XX km/XX:XX) pentru a utiliza cronometrul setat anterior sau creează un nou cronometru în Set Timer (Setare cronometru).
 • Finish time estimator (Funcție de estimare timp de finalizare): Setează distanța pentru sesiunea ta, iar M400 va estima timpul de finalizare al sesiunii în conformitate cu viteza pe care o ai. Alege Start XX.XX km / X.XX mi (Start XX,XX km/X,XX mi) pentru a utiliza distanța setată anterior sau pentru a seta o nouă țintă în Set distance (Setare distanță).
 • Current location info (Informații locație curentă): Această selecție este disponibilă numai dacă GPS-ul este setat pornit pentru profilul sportiv.
 • Set Location Guide On (Setarea ghidului de locație activat): Caracteristica înapoi la start te ghidează înapoi la punctul de pornire al sesiunii. Alege Set location guide on (Activare ghid de locație) și apasă pe START. Este afișat Location guide arrow view set on (Setare vedere săgeată ghid locație activată) și dispozitivul M400 intră în vederea Back to Start (Înapoi la start). Pentru informații suplimentare, consultă secțiunea Înapoi la start.

Meniul rapid în modul cu sesiunea întreruptă

În modul pauză, ține apăsat LIGHT (Lumină) pentru a intra în Quick menu (Meniu rapid). În Quick menu (Meniu rapid) din modul pauză, găsești:

 • Lock buttons (Blocare butoane): Apasă pe START pentru a bloca butoanele. Pentru a debloca, apasă lung butonul LIGHT (Lumină).
 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alege Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alege Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)) sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone de ritm cardiac): Verifică limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (Ritm cardiac vizibil pe alt dispozitiv): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegi opțiunea On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul tău cardiac.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alege opțiunea On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Stride sensor (Senzor de mers): Alege Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alege senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alege Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alege senzor pentru viteză), setează sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Senzorul de mers Polar Bluetooth® Smart.
 • Speed View (Vizualizare viteză): Alege km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă ai ales unitățile imperiale, alege mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă).
 • Automatic pause (Pauză automată): Alege On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă pentru opțiunea automatic pause (pauză automată) setezi modul On (Activat), sesiunea ta este întreruptă automat când nu te mai miști.
 • Automatic lap (Tură automată): Alege Off (Dezactivat), Lap distance (Distanță tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegi Lap distance (Distanță tură), setează distanța la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegi Lap duration (Durată tură), setează durata după care este parcursă fiecare tură.

Înregistrarea GPS trebuie să fie activată pentru a utiliza întreruperea automată sau tura automată în funcție de distanță.