Vă aflați aici: Antrenament > Senzorul de ritm Polar Bluetooth® Smart.

Senzorul de mers Bluetooth® Smart

Interconectarea unui senzor de mers cu M400

Verificaţi dacă senzorul de mers a fost corect fixat la pantof. Pentru informaţii suplimentare despre senzorul de mers, consultaţi manualul de utilizare al senzorului de mers.

Există două modalităţi pentru interconectarea unui senzor de mers cu dispozitivul dvs. M400:

 1. Apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament.
 2. Atingeţi senzorul de mers cu M400 şi aşteptaţi să fie găsit.
 3. Se afişează identificatorul dispozitivului Pair Polar RUN xxxxxxxx (Interconectare Polar RUN xxxxxxxx). Alegeţi Yes (Da).
 4. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

 1. Accesați secțiunea General Settings > Pair and sync > Pair other device (Setări generale > Interconectare și sincronizare > Interconectarea unui alt dispozitiv) și apăsați pe START.
 2. M400 începe să caute senzorul dvs. de mers.
 3. După ce senzorul de mers este găsit, se afişează Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Apăsaţi START, se afişează Pairing (Interconectare).
 5. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

Calibrarea senzorului de mers

Calibrarea senzorului de mers îmbunătăţeşte acurateţea măsurătorilor de viteză/ritm şi distanţă. Se recomandă calibrarea senzorului de mers înainte de prima utilizare, dacă există schimbări semnificative în stilul de alergare sau dacă poziţia senzorului pe pantof s-a schimbat complet (de ex. dacă aveţi pantofi de alergare noi sau dacă treceţi senzorul de la pantoful din dreapta la cel din stânga). Calibrarea trebuie realizată la viteza la care alergaţi în mod normal. Dacă alergaţi la viteze diferite, calibrarea trebuie să se facă la viteza dumneavoastră medie. Puteţi calibra senzorul de mers manual sau automat.

Când vă antrenaţi cu un senzor de mers, puteţi alege să folosiţi datele de viteză de la GPS sau de la senzorul de mers. Pentru a seta acest lucru, accesaţi Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Choose sensor for speed (Setări > Profiluri sportive > Alergare > Senzor de mers > Alegere senzor pentru viteză) şi alegeţi Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS.

Calibrarea manuală

Calibrarea manuală se poate realiza în două moduri. Puteţi alerga pe o distanţă cunoscută şi seta distanţa corectă din Quick menu (Meniul rapid). Puteţi, de asemenea, să setaţi factorul de calibrare manual dacă ştiţi că factorul vă dă distanţa exactă.

Setarea distanţei de tură corecte

 1. Apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-antrenament şi derulaţi la profilul Alergare.
 2. Începeţi o sesiune şi alergaţi o distanţă despre care ştiţi că are mai mult de 400 metri.
 3. Când alergaţi distanţa, apăsaţi START pentru parcurgerea unei ture.
 4. Apăsaţi şi ţineţi aprins pentru a introduce meniul Rapid şi alegeţi Stride sensor > Calibration > Manual > Set correct lap distance (Senzor de mers > Calibrare > Manual > Setare distanţă corectă tură)
 5. Setaţi distanţa reală pe care aţi parcurs-o. Factorul de calibrare este actualizat.

Setarea factorului

Pentru a calibra manual senzorul de mers prin setarea factorului, alegeţi Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Manual > Set factor (Setări > Profiluri sportive > Alergare > Senzor de mers > Manual > Setare factor) Dacă cunoaşteţi deja factorul care vă arată distanţa exactă. Se afişează Calibrated. Factor: xxxx (Calibrat. Factorul: xxxx) este afişat când aţi terminat.

Calibrarea manuală se poate începe şi în timpul unei sesiuni, când senzorul de mers este în uz. Ţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ) pentru intra în Quick menu (Meniu rapid) şi apoi alegeţi Stride sensor > Calibration > Manual (Senzor de mers > Calibrare > Manuală).

Calibrarea automată

Calibrarea automată a senzorului de mers se face pe baza datelor GPS şi are loc în fundal. Ritm actual, lungimea de mers şi distanţa cumulativă vor fi actualizate şi prezentate corect după calibrarea automată. Viteza dvs. este prezentată cu gri pe ecran până la finalizarea calibrării. În cazul în care calibraţi manual senzorul de mers mai târziu, factorul de calibrare bazat pe GPS va fi suprascris.

Calibrarea automată se realizează de două ori şi se foloseşte media celor doi factori de calibrare. În următoarea sesiune de instruire, se foloseşte media factorului anterior de calibrare şi factorul obţinut pe parcursul sesiunii respective.

Calibrarea automată începe după 100 de metri. Trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii în timpul calibrării distanţei de 500 m.

 • Trebuie să fie disponibili cel puţin 6 sateliţi
 • Viteza trebuie să fie de cel puţin 7 km/h
 • Ascendenţa şi descendenţa trebuie să fie mai mici de 30 de metri

Când se aleargă pe diferite suprafeţe (ex. drum, cărări), folosiţi un alt profil sport pentru fiecare dintre acestea pentru a realiza cea mai bună calibrare pentru fiecare suprafaţă.

Pentru a calibra senzorul de mers automat, alegeţi

 • Settings > Sport profiles > Running> Stride sensor > Calibration > Automatic (Setări > Profile sport > Alergare > Senzor de mers > Calibrare > Automat)

Calibrarea automată se poate începe şi în timpul unei sesiuni, când senzorul de mers este în uz. Ţineţi apăsat LIGHT (LUMINĂ) pentru intra în Quick menu (Meniu rapid) şi apoi alegeţi Stride sensor > Calibration > Automatic (Senzor de mers > Calibrare > Automată).

Cadenţa de alergare şi lungimea pasului.

Cadenţa* este numărul de ori în care piciorul cu senzorul de mers* atinge solul pe minut. Lungimea pasului* este lungimea medie a unui pas. Aceasta este lungimea dintre punctele de contact ale piciorului drept şi respectiv piciorului stâng cu pământul. Viteza de alergare = 2 * lungimea pasului * cadenţă. Există două moduri de a alerga mai rapid: să mişcaţi picioarele cu o cadenţă mai mare sau să faceţi paşi mai mari. Alergătorii de elită pe distanţe lungi de obicei aleargă cu o cadenţă mare de 85-95. La deal, de obicei valorile cadenţei sunt mai mici. La alergare în pantă, valorile cadenţei sunt mai mari. Alergătorii îşi reglează lungimea pasului pentru a obţine viteze mai mari: lungimea pasului creşte pe măsură ce viteza creşte. Cu toate acestea, una dintre cele mai des întâlnite greşeli pe care le fac alergătorii începători este efectuarea unor paşi prea mari. Cea mai eficientă lungime de pas este cea naturală - cea care este cea mai confortabilă. Veţi alerga mai rapid în competiţii prin întărirea muşchilor de la picioare pentru vă permite să înaintaţi cu un pas mai mare.

De asemenea, trebuie să lucraţi la maximizarea eficienţei cadenţei. Cadenţa nu progresează uşor, însă dacă vă antrenaţi corespunzător, veţi putea susţine cadenţa în timpul alergării şi să obţineţi o performanţă cât mai bună. Pentru a dezvolta cadenţa, legătura dintre nervi şi muşchi trebuie antrenată destul de frecvent. O sesiune de antrenament de cadenţă pe săptămână este un început bun. Includeţi câteva exerciţii de cadenţă în perioada de odihnă din timpul săptămânii. În timpul alergărilor uşoare şi lungi, puteţi include o cadenţă mai rapidă din când în când. Un mod bun de a îmbunătăţi lungimea pasului este de a practica activităţi de rezistenţă specifice, cum ar fi alergarea pe pante, alergarea în nisip moale sau alergarea pe trepte. O perioadă de antrenament şase săptămâni care să include şi exerciţii de forţă ar trebui să conducă la îmbunătăţiri vizibile în ceea ce priveşte lungimea pasului şi, dacă sunt combinate cu exerciţii pentru viteză mai mare (cum ar fi paşi mici pe distanţe de maxim 5 km), se vor vedea de asemenea îmbunătăţiri ale vitezei per ansamblu.