Vă aflați aici: Setări > Setările profilului sportiv

Setările profilului sportiv

Ajustaţi setările profilului spotiv pentru a corespunde cât mai bine nevoilor dumneavoastră de antrenament. În M400 puteţi edita anumite profiluri sportive în Settings > Sports profiles (Setări > Profiluri sportive). Spre exemplu, puteţi seta GPS activat sau dezactivat pentru diferite sporturi.

O gamă mai largă de opţiuni de personalizare este disponibilă în serviciul web Flow. Pentru mai multe informații, consultați Profiluri sportive în Flow.

Există patru profiluri sportive afişate în modul pre-antrenament în mod implicit. În serviciul Flow web puteţi adăuga noi sporturi la lista dvs. şi să le sincronizaţi în dispozitivul dvs. M400. Aveţi maximum 20 de sporturi în M400 la un moment dat. Numărul de profituri sportive din serviciul Web Flow nu este limitat.

Implicit, în Sport profiles (Profiluri sportive) veţi găsi:

 • Running (Alergare)
 • Cycling (Ciclism)
 • Other outdoor (Altele în exterior)
 • Other indoor (Altele în interior)

Dacă aţi editat profilurile sportive în serviciul Flow web înainte de prima sesiune de antrenament şi le-aţi sincronizat în dispozitivul dvs. M400, lista cu profilurile de sport va conţine profilele sportive editate.

Setări

Pentru a vizualiza sau modifica setările profilurilor sportive, accesaţi Settings > Sport profiles (Setări > Profiluri sportive) şi alegeţi profilul pe care doriţi să-l editaţi. Puteţi, de asemenea, să accesaţi setările profilului sportiv selectat în momentul respectiv din modul pre-antrenament apăsând şi ţinând apăsat LUMINĂ.

 • Training sounds (Sunete de antrenament): Alegeţi Off (Dezactivat), Soft (Blând), Loud (Tare) sau Very loud (Foarte tare).
 • Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): Heart rate view (Vizualizare ritm cardiac): Alegeţi Beats per minute (bpm) (Bătăi pe minut (bpm)), sau % of maximum (% din maxim). Check HR zone limits (Verificare limite zone HR): Verificaţi limitele pentru fiecare zonă de ritm cardiac. HR visible to other device (HR vizibil pe alt dispozitiv): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă alegeţi On (Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul dumneavoastră cardiac.
 • GPS recording (Înregistrare GPS): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).
 • Stride sensor (Senzor de mers): Alegeţi Calibration (Calibrare) sau Choose sensor for speed (Alegeţi senzorul pentru viteză). În Calibration (Calibrare), alegeţi Automatic (Automat) sau Manual. În Choose sensor for speed (Alegeţi senzor pentru viteză), setaţi sursa pentru datele privind viteza: Stride sensor (Senzor de mers) sau GPS. Pentru mai multe informații, consultați senzorul de mers Polar Bluetooth® Smart.

 • Speed View (Vizualizare viteză): Alegeţi km/h (kilometri pe oră) sau min/km(minute pe kilometru). Dacă aţi ales unităţi impediale, alegeţi mph (mile pe oră) sau min/mi (minute pe milă).
 • Automatic pause (Pauză automată): Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat). Dacă setaţi automatic pause (pauză automată) On (Activat), sesiunea dumneavoastră este întreruptă automat când opriţi mişcarea.

Înregistrarea GPS trebuie să fie activată pentru a utiliza pauza automată.

 • Automatic lap (Tură automată): Alegeţi Off (Dezactivat), Lap distance (Distanţă tură) sau Lap duration (Durată tură). Dacă alegeţi Lap distance (Distanţă tură), setaţi distanţa la care este parcursă fiecare tură. Dacă alegeţi Lap duration (Durată tură), setaţi durata după care este parcursă fiecare tură.

Înregistrarea GPS trebuie să fie activată pentru a utiliza tura automată în funcţie de distanţă.