Vă aflați aici: Setări > Setări generale

Setări generale

Pentru a vizualiza şi edita setările generale, accesaţi Settings > General settings (Setări > Setări generale)

În General setttings (Setări generale) veţi găsi:

 • Pair and sync (Interconectare şi sincronizare)
 • Flight mode (Mod de zbor)
 • Button sounds (Sunete buton)
 • Button lock (Blocare buton)
 • Inactivity alert (Alertă inactivitate)
 • Units (Unităţi)
 • Language (Limbă)
 • Training view color (Culoare vizualizare antrenament)
 • About your product (Despre produsul dvs.)

Interconectare şi sincronizare

 • Pair and sync mobile device ( Interconectare și sincronizare dispozitiv mobil) / Pair other device (Interconectați alte dispozitive): Interconectaţi senzorii de ritm cardiac sau dispozitivele mobile cu dispozitivul M400.
 • Paired devices (Dispozitive interconectate): Vizualizaţi toate dispozitivele pe care le-aţi interconectat cu M400. Acestea pot include senzori pentru ritmul cardiac şi dispozitive mobile.
 • Sync Data (Sincronizare date): Sincronizaţi datele cu aplicaţia Flow. Opţiunea Sync data (Sincronizare date) devine vizibilă după ce aţi interconectat dispozitivul M400 cu un dispozitiv mobil.

Flight mode (Mod de zbor)

Alegeţi On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Modul Zbor întrerupe toate comunicaţiile wireless de la dispozitiv. Îl puteţi utiliza în continuare pentru a colecta informaţii privind activitatea, dar nu-l puteţi folosi în sesiunile de antrenament cu un senzor pentru ritmul cardiac şi nici nu puteţi sincroniza datele cu aplicaţia mobilă Polar Flow pentru că Bluetooth® Smart este dezactivat.

Sunetele butoanelor

Setaţi sunetele butoanelor la On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Vă rugăm să reţineţi că această selecţie nu modifică sunetele de antrenament. Sunetele de antrenament sunt modificate în setările profilului sportiv. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Setările profilului sportiv.

Blocarea butoanelor

Alegeţi Manual lock (Blocare manuală) sau Automatic lock (Blocare automată). În Manual lock (Blocare manuală) puteţi bloca butoanele manual din Quick menu (Meniu rapid). În Automatic Lock (Blocare automată) blocarea butoanelor se face automat după 60 de secunde.

Alertă de inactivitate

Setaţi alerta de inactivitate la On (Activat) sau Off (Dezactivat).

Unităţi

Alegeţi unităţile de măsură metrice (kg, cm) sau pe cele imperiale (lb, ft) (livre/picioare). Setaţi unităţile folosite pentru a măsura greutatea, înălţimea, distanţa şi viteza.

Limba

Alegeţi: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi sau Svenska. Setaţi limba dispozitivului M400.

Culoarea vizualizării antrenamentului

Alegeţi Dark (Culoare închisă) sau Light (Culoare deschisă). Schimbaţi culoarea afişajului pentru vizualizarea antrenamentului. Când este ales Light (Culoare deschisă), vizualizarea antrenamentului are un fundal de culoare deschisă cu numere şi litere de culoare închisă. Când este ales Dark (Culoare închisă), vizualizarea antrenamentului are un fundal de culoare închisă cu numere şi litere de culoare deschisă.

Despre produsul dumneavoastră

Verificaţi ID-ul dispozitivului dvs. M400, precum şi versiunea firmware, modelul HW şi data de expirare A-GPS.