Du er her: Trening > Start en treningsøkt

Start en treningsøkt

Ha på deg pulssensoren, og kontroller at du har koblet den til M400.

 

Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.

Velg sportsprofilen du vil bruke, med OPP/NED.

Hvis du vil endre sportsprofilinnstillingene før du starter økten (i førtreningsmodus), trykker du på og holder nede LYS for å gå til Hurtigmeny. For å gå tilbake til førtreningsmodus trykker du på TILBAKE.

Hvis du har aktivert GPS-funksjonen, begynner M400 automatisk å søke etter signalene.

Hold deg i førtreningsmodus til M400 har funnet GPS-satellittsignalene og pulssensoren din for å sikre nøyaktige treningsdata.

For å fange opp GPS-satellittsignalene bør du være utendørs og i god avstand fra høye bygninger og trær. Ha på deg M400 på håndleddet med displayet i retning oppover for å oppnå best mulig GPS-ytelse. Hold M400 i horisontal posisjon foran deg og bort fra brystet. Hold armen i ro og hevet over brystnivå mens søket pågår. Stå i ro og hold posisjonen til M400 har funnet satellittsignalene.

Prosentverdien ved siden av GPS-ikonet indikerer når GPS-funksjonen er klar. Når verdien når 100 %, vises OK og du er klar til å starte. M400 har funnet signalet fra pulssensoren når pulsen din vises. Når M400 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

GPS-posisjonsbestemmelse går raskt ved hjelp av assistert GPS (A-GPS). A-GPS-datafilen oppdateres automatisk til M400 når du synkroniserer M400 med Flow-nettjenesten via FlowSync-programvaren. Hvis A-GPS-datafilen er utløpt eller du ennå ikke har synkronisert M400, kan det ta lengre tid å fastsette gjeldende posisjon. Du finner mer informasjon under Assistert GPS (A-GPS).

På grunn av plasseringen av GPS-antennen på M400 bør ikke enheten brukes med displayet på undersiden av håndleddet. Når enheten brukes på et sykkelstyre, må du sørge for at displayet vender oppover.

Under treningsregistrering kan du endre treningsvisning med OPP/NED. Hvis du vil endre innstillinger uten å stoppe treningsregistreringen, trykker du på og holder nede LYS for å gå til Hurtigmeny. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny.

Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Pause i registrering vises, og M400 går til pausemodus. Trykk på START for å fortsette treningsøkten.

Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tre sekunder under treningsregistrering eller i pausemodus, inntil Registrering avsluttet vises.

Start en økt med treningsmål

Du kan opprette detaljerte treningsmål i Flow-nettjenesten og synkronisere dem med M400 via FlowSync-programvaren eller Flow-appen. Under trening kan du enkelt følge med på veiledningen på enheten din.

Slik starter du en treningsøkt med et treningsmål:

 1. Sett i gang ved å gå til Dagbok eller Favoritter.

 2. Velg dagen som målet er planlagt på, i Dagbok, og trykk på START. Velg deretter målet fra listen, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

  eller

  Velg målet fra listen, i Favoritter, og trykk på START. Eventuelle merknader du har lagt til for målet, vises.

 3. Trykk på START for å gå til førtreningsmodus, og velg sportsprofilen du vil bruke.

 4. Når M400 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Hvis du vil ha mer informasjon om treningsmål, kan du gå til Treningsmål.

Start en økt med intervalltidtaker

Du kan stille inn én gjentakende eller to vekselvise tids- og/eller distansebaserte tidtakere for å få veiledning for trenings- og restitusjonsfaser under intervalltrening.

 1. Sett i gang ved å gå til Tidtakere > Intervalltidtaker. Velg Still inn tidtaker(e) for å opprette nye tidtakere.
 2. Velg Tidsbasert eller Distansebasert:
  • Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på START.
  • Distansebasert: Still inn distansen for tidtakeren, og trykk på START.
 3. Still inn annen tidtaker? vises. Velg Ja og gjenta trinn 2 for å stille inn en annen tidtaker.
 4. Når du er ferdig, velger du Start X,XX km / XX:XX og trykker på START for å gå til førtreningsmodus. Velg deretter sportsprofilen du vil bruke.
 5. Når M400 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Du kan også starte Intervalltidtaker i løpet av økten, for eksempel etter oppvarming. Trykk på og hold nede LYS for å gå til Hurtigmeny, og velg deretter Intervalltidtaker.

Start en økt med anslag for fullføringstid

Angi distansen for økten, så anslår M400 fullføringstiden for økten i henhold til hastigheten din.

 1. Sett i gang ved å gå til Tidtakere > Anslag for fullføringstid.
 2. Angi en måldistanse ved å gå til Angi distanse, og velg 5,00 km, 10,00 km, 1/2-maraton, Maraton eller Angi annen distanse. Trykk på START. Hvis du velger Angi annen distanse, angir du distansen og trykker på START. Fullføringstid blir anslått for XX,XX vises.
 3. Velg Start XX,XX km / X,XX mi, og trykk på START for å gå til førtreningsmodus. Velg deretter sportsprofilen du vil bruke.
 4. Når M400 har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Du kan også starte Anslag for fullføringstid i løpet av økten, for eksempel etter oppvarming. Trykk på og hold nede LYS for å gå til Hurtigmeny, og velg deretter Anslag for fullføringstid.