Du er her: Funksjoner > Aktivitetssporing hele døgnet

Aktivitetssporing hele døgnet

M400 sporer aktiviteten din ved hjelp av en innebygd akselerasjonsmåler som registrerer håndleddbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammen med fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du faktisk er i hverdagen din på toppen av den vanlige treningen.

 

Aktivitetsmål

M400 gir deg et aktivitetsmål hver dag og veiledning slik at du når det. Aktivitetsmålet er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du finner i innstillingene for daglig aktivitetsmål i Flow-nettjenesten. Logg deg på Flow-nettjenesten, klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre og gå til Daglig aktivitetsmål-fanen under Innstillinger.

Innstillingen for daglig aktivitetsmål kan settes til tre ulike aktivitetsnivåer. Velg det nivået som best beskriver din typiske dag og aktivitet (se nr. 1 i bildet nedenfor). Nedenfor valgområdet (se nr. 2 i bildet nedenfor) kan du se hvor aktiv du må være for å nå det daglige aktivitetsmålet for det aktuelle nivået. Hvis du jobber på et kontor og sitter mesteparten av dagen, forventes det for eksempel at du når ca. fire timers aktivitet med lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For personer som står og går mye i løpet av arbeidsdagen er forventningene høyere.

Tiden du må være aktiv i løpet av dagen for å nå aktivitetsmålet ditt, avhenger av nivået du har valgt og intensiteten på aktivitetene dine. Du når målet raskere ved å velge mer intense aktiviteter eller holde deg aktiv i et litt mer moderat tempo hele dagen. Alder og kjønn påvirker også intensiteten du trenger for å nå aktivitetsmålet ditt. Jo yngre du er, desto mer intens må aktiviteten din være.

Aktivitetsdata

M400 fyller gradvis opp en aktivitetssøyle for å indikere fremdriften din mot det daglige målet. Når søylen er full, har du nådd målet ditt. Du kan vise aktivitetssøylen i Dagens aktivitet og i tidsvisning (du endrer klokkens utseende ved å trykke på og holde nede OPP).

I Dagens aktivitet kan du se hvor aktiv dagen din har vært så langt og få veiledning om hvordan du når målet ditt.

  • Aktivitet
    • Aktiv tid: Aktiv tid uttrykker akkumulert tid med kroppsbevegelse som er fordelaktig for helsen din.
    • Kalorier: Viser hvor mange kalorier du har forbrent gjennom trening, aktivitet og BMR (basalstoffskifte: minimum av metabolsk aktivitet som kreves for å opprettholde liv).
    • Steg: Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.
  • Mangler: M400 gir deg alternativer for å nå ditt daglige aktivitetsmål. Den forteller deg hvor mye lengre du må være aktiv hvis du velger aktiviteter med lav, middels eller høy intensitet. Du har ett mål, men flere måter å nå det på. Det daglige aktivitetsmålet kan nås med lav, middels eller høy intensitet. I M400 betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyr middels intensitet og "jogging" betyr høy intensitet. Du finner flere eksempler på aktiviteter med lav, middels og høy intensitet i Flow-nettjenesten og mobilappen, slik at du kan velge den beste måten å nå målet ditt på.

Inaktivitetsalarm

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor i opprettholdelse av god helse. I tillegg til å være fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for helsen din, til og med på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. M400 registrerer om du har vært inaktiv for lenge i løpet av dagen, og hjelper deg på denne måten med å ta pauser i sittingen for å unngå de negative virkningene det har på helsen din.

Hvis du har vært i ro i nesten en time, får du et inaktivitetsvarsel. Tid for bevegelse! vises. Reis deg opp og finn din egen måte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg eller utfør annen lett aktivitet. Meldingen forsvinner når du begynner å bevege på deg eller trykker på en knapp. Hvis du ikke beveger på deg på fem minutter, får du et inaktivitetsstempel, som du kan se i Flow-appen og Flow-nettjenesten etter synkronisering.

Du kan slå alarmen på eller av i Innstillinger > Generelle innstillinger > Inaktivitetsalarm.

Flow-appen gir deg det samme varselet hvis den er koblet til M400 via Bluetooth.

Både Polar Flow-appen og Polar Flow-nettjenesten viser deg hvor mange inaktivitetsstempler du har mottatt. Dette gjør at du kan se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veien mot et mer aktivt liv.

Søvninformasjon i Flow-nettjenesten og Flow-appen

M400 sporer søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) hvis du har på deg enheten om natten. Du trenger ikke å aktivere søvnmodusen. Enheten registrerer automatisk at du sover basert på håndleddbevegelsene dine. Søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) vises i Flow-nettjenesten og Flow-appen etter synkronisering av M400.

Søvntiden din er den lengste kontinuerlige hviletiden som finner sted i løpet av et døgn, dvs. fra 18.00 til 18.00 neste dag. Søvnpauser som er kortere enn én time, avbryter ikke søvnsporingen, men regnes ikke med i søvntiden. Søvnpauser som er lengre enn én time, avbryter sporingen av søvntid.

Periodene der du sover rolig og ikke beveger deg så mye, regnes som avslappet søvn. Periodene der du beveger deg mye og skifter sovestilling, regnes som urolig søvn. I stedet for å bare summere alle periodene der du ikke beveger deg, tillegger algoritmen større vekt til lange perioder med ubevegelighet enn korte perioder med ubevegelighet. Prosentandelen avslappet søvn sammenligner tiden da du sov avslappet, med den totale søvntiden. Avslappet søvn er svært individuelt og bør tolkes sammen med søvntid.

Hvis du kjenner til mengden avslappet søvn kontra urolig søvn, får du et innblikk i kvaliteten på nattesøvnen din og kan finne ut om den påvirkes av endringer i dagliglivet ditt. Dette kan hjelpe deg med å finne måter å forbedre søvnen din på og føle deg godt uthvilt i løpet av dagen.

Aktivitetsdata i Flow-appen og Flow-nettjenesten

Med Polar Flow-mobilappen kan du følge med på og analysere aktivitetsdataene dine mens du er på farten, og du kan synkronisere dataene trådløst mellom M400 og Polar Flow-tjenesten. Flow-nettjenesten gir deg et mest mulig detaljert innblikk i aktivitetsinformasjonen din.

.