Du er her: Innstillinger > Sportsprofilinnstillinger

Sportsprofilinnstillinger

Juster sportsprofilinnstillingene slik at de passer til treningsbehovene dine. I M400 kan du redigere enkelte sportsprofilinnstillinger i Innstillinger > Sportsprofiler. Du kan for eksempel aktivere eller deaktivere GPS for ulike sportsaktiviteter.

Et bredere utvalg av tilpasningsalternativer er tilgjengelige i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.

Fire sportsprofiler vises som standard i førtreningsmodus. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsaktiviteter i listen din og synkronisere dem med M400. Du kan ha maksimalt 20 sportsaktiviteter i M400 om gangen. Antallet sportsprofiler i Flow-nettjenesten er ubegrenset.

I Sportsprofiler finner du som standard følgende:

 • Løping
 • Sykling
 • Annen utendørs
 • A. innendørs

Hvis du har redigert sportsprofilene i Flow-nettjenesten før din første treningsøkt, og synkronisert dem med M400, vil sportsprofillisten inneholde de redigerte sportsprofilene.

Innstillinger

Hvis du vil vise eller endre sportsprofilinnstillinger, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen du vil redigere. Du kan også gå til innstillingene for profilen som for øyeblikket er valgt, fra førtreningsmodus, ved å trykke på og holde nede LYS.

 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning:
 Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet angir du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering av løpesensoren.

 • Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile).
 • Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg.

GPS-registrering må være aktivert hvis du vil bruke automatisk pause.

 • Automatisk etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

GPS-registrering må være aktivert hvis du vil bruke distansebasert automatisk etappe.