Du er her: Innstillinger > Generelle innstillinger

Generelle innstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene.

I Generelle innstillinger finner du følgende:

 • Kobl. og synkr.
 • Flymodus
 • Tastelyd
 • Tastelås
 • Varsel om inaktivitet
 • Enheter
 • Språk
 • Farge på treningsvisn.
 • Om produktet ditt

Koble og synkronsier

 • Kobl. og synkr. mobil enhet / Koble til annen enhet: Koble pulssensorer eller mobile enheter til M400.
 • Tilkoblede enheter: Vis alle enhetene du har koblet til M400. Dette kan omfatte pulssensorer og mobile enheter.
 • Synkr. data: Synkroniser data med Flow-appen. Synkr. data blir synlig når du har koblet M400 til en mobil enhet.

Flymodus

Velg eller Av.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på enheten. Enheten kan fortsatt brukes til å registrere aktivitet, men du kan ikke bruke den under treningsøkter sammen med en pulssensor eller synkronisere data med Polar Flow-mobilappen, fordi Bluetooth® Smart er deaktivert.

Tastelyd

Sett tastelyden til eller Av.

Vær oppmerksom på at dette valget ikke endrer treningslydene. Treningslydene kan endres i sportsprofilinnstillingene. Du finner mer informasjon under Sportsprofilinnstillinger.

Tastelås

Velg Manuell lås eller Automatisk lås. Med Manuell lås kan du låse tastene manuelt fra Hurtigmeny. Med Automatisk lås aktiveres tastelåsen automatisk etter 60 sekunder.

Inaktivitetsalarm

Sett varselet om inaktivitet til eller Av.

Enheter

Velg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde, distanse og hastighet.

Språk

Velg Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi, Svenska eller Türkçe. Velg språket for M400.

Farge på treningsvisning

Velg Mørk eller Lys. Endre displayfargen for treningsvisningen. Når Lys er valgt, har treningsvisningen en lys bakgrunn med mørke tall og bokstaver. Når Mørk er valgt, har treningsvisningen en mørk bakgrunn med lyse tall og bokstaver.

Om produktet ditt

Kontroller enhets-IDen for M400 samt firmwareversjon, HW-modell og A-GPS sluttdato.