Du er her: Kom i gang > Tilkobling

Tilkobling

Før en ny pulssensor eller mobil enhet med Bluetooth Smart® (smarttelefon, nettbrett) tas i bruk, må den kobles til M400. Tilkobling tar bare noen sekunder og sikrer at M400 bare mottar signaler fra dine sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser som følge av dataoverføring.

Slik kobler du en pulssensor til M400

Du kan koble en pulssensor til M400 på to måter:

 1. Ha på deg pulssensoren, og trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. Berør enheten din med M400 for å koble til vises. Berør pulssensoren med M400, og vent til den blir funnet.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar H7 xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Ta på deg pulssensoren. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet på M400, og trykk på START.
 2. M400 begynner å søke etter pulssensoren.
 3. Når pulssensoren er funnet, vises enhets-ID-en Polar H7 xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Kobler til vises.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Slik kobler du en løpesensor til M400

Kontroller at løpesensoren er korrekt festet til skoen. Du finner mer informasjon om konfigurasjon i brukerhåndboken for løpesensoren.

Du kan koble en løpesensor til M400 på to måter:

 1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.
 2. Berør løpesensoren med M400, og vent til den blir funnet.
 3. Enhets-ID-en Koble til Polar RUN xxxxxxxx vises. Velg Ja.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. M400 begynner å søke etter løpesensoren.
 3. Når løpesensoren er funnet, vises Polar RUN xxxxxxxx.
 4. Trykk på START. Tilkobling vises.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Du finner mer informasjon under Polar løpesensor Bluetooth Smart.

Slik kobler du en mobil enhet til M400

Før tilkobling av en mobil enhet:

 • Utfør oppsettet på flow.polar.com/start, som forklart i kapittelet Konfigurer M400.
 • Last ned Flow-appen fra App Store.
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten din, og at flymodus er deaktivert.

Koble til en mobil enhet på følgende måte:

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten og logg deg på med Polar-kontoen din, som du opprettet under konfigurasjonen av M400.
 2. Vent til Koble til produkt-visningen vises på den mobile enheten (Venter på M400 vises).
 3. Trykk på og hold nede TILBAKE i tidsmodus på M400.
 4. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.
 5. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på den mobile enheten, og skriv inn PIN-koden som vises på M400.
 6. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten, og logg deg på med Polar-kontoen din.
 2. Vent til Koble til produkt-visningen vises på den mobile enheten (Venter på M400 vises).
 3. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Kobl. og synkr. mobil enhet på M400, og trykk på START.
 4. Bekreft PIN-koden xxxxxx på den andre enheten vises på M400. Angi PIN-koden fra M400, på den mobile enheten. Tilkoblingen starter.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Koble Polar Balance-vekten til M400

Du kan koble Polar Balance-vekten til M400 på to måter:

 1. Still deg på vekten. Displayet viser vekten din.
 2. Du hører en pipetone og Bluetooth-ikonet på displayet på vekten begynner å blinke, noe som betyr at tilkoblingen er opprettet. Vekten er klar til å kobles til M400.
 3. Trykk på og hold inne TILBAKE-knappen på M400 i to sekunder, og vent til displayet viser at tilkoblingen er fullført.

eller

 1. Gå til Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.
 2. M400 begynner å søke etter vekten din.
 3. Still deg på vekten. Displayet viser vekten din.
 4. Når vekten blir funnet, vises enhets-ID-en Polar-vekt xxxxxxxx på M400.
 5. Trykk på START. Kobler til vises.
 6. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Vekten kan kobles til sju ulike Polar-enheter. Når antallet tilkoblede enheter overskrider sju, blir den første tilkoblingen fjernet og byttet ut.

Slik sletter du en tilkobling

Slett en tilkobling til en sensor eller mobil enhet på følgende måte:

 1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Tilkoblede enheter, og trykk på START.
 2. Velg enheten du vil fjerne fra listen, og trykk på START.
 3. Slette tilkobling? vises. Velg Ja og trykk på START.
 4. Tilkobling slettet vises når du er ferdig.