Du er her: Trening > Funksjoner under trening

Funksjoner under trening

Ta en etappe

Trykk på START for å registrere en etappe. Etapper kan også tas automatisk. Sett Automatisk etappe til Etappedistanse eller Etappevarighet i sportsprofilinnstillingene. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Lås en hjertefrekvens- eller hastighetssone

Trykk på og hold nede START for å låse hjertefrekvens- eller hastighetssonen du for øyeblikket befinner deg i. Velg Hjertefrekvenssone eller Hastighetssone. For å låse / låse opp sonen, trykker du på og holder nede START. Hvis hjertefrekvensen eller hastigheten din går utenfor den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel.

Endre fase i løpet av en faseøkt

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Velg Start neste fase fra listen, og trykk på START (hvis manuell endring av fase er valgt ved oppretting av målet). Hvis automatisk er valgt, endres fasen automatisk når du har fullført fasen som pågår. Du får tilbakemelding i form av et lydvarsel.

Endre innstillinger i hurtigmenyen

Trykk på og hold nede LYS. Hurtigmeny vises. Du kan endre bestemte innstillinger uten å legge inn en pause i treningsøkten. Du finner detaljert informasjon under Hurtigmeny.