Du er her: Polar Flow > Polar Flow-nettjenesten > Favoritter

Favoritter

I Favoritter kan du lagre og administrere favorittreningsmålene dine. M400 kan inneholde maksimalt 20 favoritter om gangen. Antallet favoritter i Flow-nettjenesten er ubegrenset. Hvis du har over 20 favoritter i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til M400 ved synkronisering.

Du kan endre rekkefølgen på favorittene ved å dra og slippe dem. Velg favoritten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

Legg til et treningsmål i favorittene

  1. Opprett et treningsmål.
  2. Klikk på favorittikonet nederst til høyre på siden.
  3. Målet legges til i favorittene dine.

eller

  1. Velg et eksisterende mål fra Dagbok.
  2. Klikk på favorittikonet nederst til høyre på siden.
  3. Målet legges til i favorittene dine.

Rediger en favoritt

  1. Klikk på favorittikonet øverst til høyre ved siden av navnet ditt. Alle favorittrutene og treningsmålene dine vises.
  2. Velg favoritten du vil redigere:
  • Treningsmål: Endre navnet på målet, eller velg Rediger nederst til høyre for å modifisere målet.

Fjern en favoritt

Klikk på sletteikonet øverst til høyre i treningsmålet for å fjerne oppføringen fra listen over favoritter.