Du er her: Trening > Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

1.Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Pause i registrering vises, og M400 går til pausemodus. Trykk på START for å fortsette treningsøkten.

2. Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tre sekunder under treningsregistrering eller i pausemodus, inntil Registrering avsluttet vises.

Hvis du stopper økten etter at den er satt på pause, vil ikke total treningstid inkludere tiden som har gått etter at pausen ble lagt inn.