Du er her: Innstillinger > Hurtigmeny

Hurtigmeny

Hurtigmeny i førtreningsmodus

Trykk på og hold nede LYS i førtreningsmodus for å gå til innstillingene for sportsprofilen som for øyeblikket er valgt:

 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning: Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet angir du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering av løpesensoren.
 • Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile).
 • Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg.
 • Automatisk etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

Hurtigmeny i treningsvisning

Trykk på og hold nede LYS i treningsvisning for å gå til Hurtigmeny. Når du går til Hurtigmeny fra treningsvisning, finner du følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.
 • Innstilling for bakgrunnslys: Sett det konstante bakgrunnslyset til eller Av. Når dette alternativet er aktivert, lyser bakgrunnslyset kontinuerlig. Du kan slå det konstante bakgrunnslyset av og på igjen ved å trykke på LYS. Vær oppmerksom på at bruk av denne funksjonen forkorter batteriets levetid.
 • Søk etter sensor: Søk etter en pulssensor eller en løpesensor.
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet angir du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering av løpesensoren.
 • Intervalltidtaker: Opprett tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere for å ta den nøyaktige tiden på trenings- og restitusjonsfaser under intervalltreningsøkter. Velg Start X,XX km / XX:XX for å bruke en tidligere innstilt tidtaker, eller opprett en ny tidtaker i Still inn tidtaker.
 • Anslag for fullføringstid: Angi distansen for økten, så anslår M400 fullføringstiden for økten i henhold til hastigheten din. Velg Start XX,XX km / X,XX mi for å bruke en tidligere innstilt måldistanse, eller angi et nytt mål i Angi distanse.
 • Informasjon om nåværende plassering: Dette valget er bare tilgjengelig hvis GPS er aktivert for sportsprofilen.
 • Slå på plasseringsveiledning: Tilbake til start-funksjonen veileder deg tilbake til startpunktet for økten din. Velg Sett plasseringsveil på, og trykk på START. Pilvisn. for plass.vei-visn. satt til på vises, og M400 går til Tilbake til start-visning. Du finner mer informasjon under Tilbake til start.

Hurtigmeny i pausemodus

Trykk på og hold nede LYS i pausemodus for å gå til Hurtigmeny. Når du går til Hurtigmeny fra pausemodus, finner du følgende:

 • Lås taster: Trykk på START for å låse tastene. Trykk på og hold nede LYS for å låse opp tastene.
 • Treningslyder: Velg Av, Dempet, Høyt eller Svært høyt.
 • Hjertefrekvensinnstillinger: Hjertefrekvensvisning: Velg Slag per minutt (bpm) eller % av maksimum. Kontroller hjertefrekvensgrenser i soner: Kontroller grensene for hver hjertefrekvenssone. Puls synlig for annen enhet: Velg eller Av. Hvis du velger , kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.
 • GPS-registrering: Velg Av eller .
 • Løpesensor: Velg Kalibrering eller Velg sensor for hastighet. Under Kalibrering velger du Automatisk eller Manuell. Under Velg sensor for hastighet angir du kilden for hastighetsdata: Løpesensor eller GPS. Gå til Polar løpesensor Bluetooth® Smart hvis du vil ha mer informasjon om kalibrering av løpesensoren.
 • Hastighetsvisning: Velg km/t (kilometer per time) eller min/km (minutter per kilometer). Hvis du har valgt britiske enheter, velger du mph (miles per time) eller min/mi (minutter per mile).
 • Automatisk pause: Velg eller Av. Hvis du setter Automatisk pause til , legges det automatisk inn en pause i økten din når du slutter å bevege på deg.
 • Automatisk etappe: Velg Av, Etappedistanse eller Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe.

GPS-registrering må være aktivert hvis du vil bruke automatisk pause eller distansebasert automatisk etappe.