Du er her: Kom i gang > Lad batteriet

Lad batteriet

Det første du må gjøre etter utpakking av M400, er å lade batteriet. Lad M400 fullt opp før enheten tas i bruk for første gang.

M400 har et innvendig, oppladbart batteri. Bruk USB-kabelen som følger med i produktsettet for å lade enheten via USB-porten på datamaskinen.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

  1. Plugg mikro-USB-kontakten inn i USB-porten på M400, og koble den andre enden av kabelen til datamaskinen.
  2. Lading vises på displayet.
  3. Når M400 er fullt oppladet, vises Lading fullført.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid.

Ikke lad batteriet når M400 er våt.

Ikke lad batteriet hvis USB-porten er ødelagt.

Ikke lad batteriet i temperaturer under -10 °C eller over +50 °C.

Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er opptil 8 timer med GPS og pulssensor. Ved bruk bare i tidsmodus med daglig aktivitetsovervåkning, er driftstiden ca. 30 dager. Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker M400, funksjonene du bruker samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg M400 under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

Varsel om lavt batterinivå

Lavt batteri. Lad opp.

Batteriets ladenivå er lavt. M400 bør lades opp.

Lad før trening.

Ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt. M400 må lades opp før en ny treningsøkt kan startes.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt og M400 har gått til dvalemodus. Lad opp M400. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.